Zmanjšanje antibiotične rezistence v prašičereji z uporabo AMP

(23.10.2014) Znanstveniki so našli način, kako bi v prašičerejah lahko z uporabo antimikrobnih peptidov drastično zmanjšali uporabo antibiotikov. Rezultati nedavne študije so objavljeni v strokovni spletni reviji PLOS ONE.

Strokovnjaki so v omenjeni raziskavi preučevali uporabo antimikrobnih peptidov (AMP) kot nadomestilo antibiotikov na primeru konzerviranja prašičje semenske tekočine.

S svojim delom so dokazali, da AMP v epruveti učinkovito uničijo bakterije. Dva od preiskovanih AMP sta v kombinaciji z izjemno nizkimi dozami Gentamicina zavirala bakterijsko rast v tekoče konzerviranih preparatih semenske tekočine. Kvaliteta spermijev ob tem ni bila prizadeta.  


Dr. Martin Schulze s pomočjo računalniškega programa analizira motiliteto merjaščevih spermijev

Bakterije imajo sposobnost izjemno hitrega prilagajanja, kar vodi do zmeraj večje rezistence na antibiotike. V primeru umetnih oploditev v prašičereji ta bakterijska odpornost rejcem predstavlja velike težave, saj je umetna oploditev svinj najpogosteje uporabljana metoda asistiranega razmnoževanja v industrijski prašičereji.

Sveži ejakulati navadno vsebujejo tudi bakterije ki pri tekočem konzerviranju semenske tekočine negativno delujejo na kvaliteto in življenjsko dobo spermijev. Posledično imajo tudi negativen vpliv na številčnost potomcev. Dodajanje antibiotikov ejakulatu tako omogoči omejevanje negativnih vplivov bakterij, vendar pa mnoge vrste bakterij hitro razvijejo odpornost proti določenemu antibiotiku. Zaradi tega je izjemno pomembno iskanje novih alternativ za zatiranje mikrobov. S tem namenom so strokovnjaki raziskovali delovanje antimikrobnih peptidov.

Gre namreč za naravne molekule, ki se nahajajo v skoraj vseh organizmih ter so pravzaprav kratke aminokislinske verige, ki delujejo toksično na bakterije. V omenjeni raziskavi so izdelali sintetične kationske peptide s protimikrobnim delovanjem.

„Antimikrobni peptidi nikakor ne predstavljajo popolne zamenjave za običajne antibiotike, ki se uporabljajo pri umetnih oploditvah v prašičereji, vendar zelo pripomorejo k zmanjševanju količine uporabljenih antibiotikov. Tudi za ljudi to predstavlja prednost, saj se tako v živali ob osemenjevanju vnaša manjše količine antibiotikov,“ pojasnjujejo avtorji.

Poudarjajo še, da si lahko v prihodnje obetamo še druge možnosti uporabe AMP: „Peptidi s protimikrobnim delovanjem bi se lahko uporabljali tudi v primerih konzerviranja celic ali pri terapiranju površinskih infekcij.“

Aktualna in predhodna publikacija:

Speck S, Courtiol A, Junkes C, Dathe M, Mueller K, Schulze M (2014): Cationic synthetic peptides: assessment of their antimicrobial potency in liquid preserved boar semen. PLOS ONE.

Schulze M, Junkes C, Mueller P, Speck S, Ruediger K, Dathe M, Mueller K (2014): Effects of cationic antimicrobial peptides on liquid-preserved boar spermatozoa. PLOS ONE 9(6): e100490. doi: 10.1371/journal.pone.0100490

Sorodni članki

Jean-Loup Rault; Vir slike: Michael Bernkopf/Vetmeduni Vienna

Kako nega z osebnim odnosom vpliva na prašiče

Jean-Loup Rault želi ugotoviti, kako pozitivni odnosi z ljudmi vplivajo na prašiče. V ta namen raziskovalec dobrega počutja živali z magnetno resonanco pregleduje tudi njihove možgane
preberi več

Študija Univerze v Hohenheimu: vedenje o povezavi med mlekom in rojstvom telet je med prebivalci šibko; Vir slike: Universität Hohenheim/Angelika Emmerling

Študija Univerze v Hohenheimu: vedenje o povezavi med mlekom in rojstvom telet je med prebivalci šibko

Po ugotovitvah Univerze Hohenheim v Stuttgartu so prenos znanja, spodbujanje povpraševanja in politična podpora le nekateri pristopi k reševanju tako imenovanega “problema teleta”
preberi več

EFSA

Bolezen modrikastega jezika: EFSA ocenjuje ukrepe za zatiranje

Programi masovnega cepljenja v obdobju vsaj 5 let, skupaj z izboljšanjem sistemov za kontinuiran nadzor, so edini učinkoviti ukrepi za izkoreninjanje bolezni modrikastega jezika v Evropi, zaključuje EFSA
preberi več

TiHo

Sezona žara: raziskava kaže na povezavo med otoplitvami in želodčno-črevesnimi obolenji

Ko se pomladni pričnejo višati temperature, se zveča tudi pojavnost želodčno-črevesnih težav. Povezava je bila tudi strokovno dokazana v raziskavi
preberi več

‚Bio‘ še zmeraj narašča

‚Bio‘ še zmeraj narašča

Nedavna študija glede bio površin in živilske industrije kaže kontinuirano pozitven razvoj na svetovni ravni
preberi več

EFSA

Izbruh okužbe s Salmonelo v evropskem prostoru

Sedem držav je med 1. majem in 12. oktobrom 2016 sporočilo primere okužbe s povzročiteljem Salmonella Enteritidis pri ljudeh. Od teh je 112 primerov bilo potrjenih in pri 148 postavljen sum.
preberi več

EFSA

Vozličasti dermatitis – cepljenje je najučinkovitejša metoda za nadzor bolezni

Cepljenje govedi je najučinkovitejša metoda za nadzor in zaustavitev širjenja bolezni vozličastega dermatitisa, trdijo strokovnjaki EFSA
preberi več

Universität Duisburg-Essen

Prašiči s prirojenim kompasom

Nedavna mednarodna raziskava, ki jo je vodil zoolog dr. E. Pascal Malkemper je pokazala, da imajo divji prašiči očitno smisel za magnetno polje
preberi več