Pregledovanje mesa: EFSA je prišla do zaključkov o trenutni praksi ter izdala priporočila za izboljšave

(16.07.2013) Evropska agencija za varnost hrane (EFSA - European Food Safety Authority) je zaključila obsežen projekt, ki predstavlja strokovno podlago, ki bi naj omogočila posodobitev pregledovanja mesa v Evropski uniji.

EFSA je na podlagi ocene tveganja, ki ga meso predstavlja za splošno javnost, identificirala in razvrstila rizične dejavnike. Na podlagi zahteve Evropske komisije je agencija sestavila predloge o inšpekcijskih postopkih za pregled mesa. Namen smernic je zaščititi potrošnike pred tveganjem, ki bi ga lahko povzročalo meso.

Izvršna direktorica EFSE Catherine Geslain-Lanéelle je pojasnila: „Rezultati našega dela bodo podpirali vodje pri ocenjevanju tveganj, da bodo tveganja za splošno javnost omejevali na pomembnih stopnjah v postopku pregledovanja izdelkov.“   

Štiri trenutno izdana znanstvena poročila služijo kot nasvet glede inšpekcijskih postopkov za preglede mesa govedi, ovc in koz, divjadi ter domačih kopitarjev, kot so konji. Kot predhodniki teh priporočil so bila v letih 2011 in 2012 izdana tudi priporočila za preglede mesa prašičev in perutnine. EFSA je od tedaj ocenila inšpekcijske postopke pregledovanja mesa številnih različnih živalskih vrst, ki se v Evropski uniji pojavljajo pri mesni proizvodnji.

Za dokazovanje najpomembnejših dejavnikov tveganja, ki izhajajo iz mesa in mesnih izdelkov, kot so povzročitelji obolenj Campylobacter in Salmonella ter kontaminacija s kemičnimi snovmi, kot so perzistentni organski onesnaževalci in prepovedane snovi, trenutno običajne metode pregledov ne zadoščajo zmeraj. Zaradi tega se je Evropska komisija odločila, da je postopke pregledovanja mesa v Evropi potrebno modernizirati.

Pri vseh obravnavanih živalskih vrstah mesne proizvodnje je EFSA določila biološke in kemične dejavnike tveganja, ki lahko izhajajo iz mesa ter jih opredelila glede na stopnjo tveganja, ki jo predstavljajo za javno zdravje. Razvrstitev kemijskih dejavnikov tveganja temelji na rezultatih nacionalnih načrtov za kontrolo onesnaževalcev iz obdobja med letoma 2005 in 2010 in na rezultatih drugih kontrolnih programov ter specifičnih kriterijih za določanje toksikoloških profilov.    

Na podlagi teh je EFSA za najpomembnejše biološke onesnaževalce, ki bi se lahko pojavili v živilih, predlagala harmonizirane epidemiološke indikatorje. Ti bodo v okviru predlaganega celovitega sistema služili za zagotavljanje varnosti mesa tako, da bodo omogočali kategorizacijo proizvodnih gospodarstev, čred in klavnic glede na potencialna tveganja in določene mikrobiološke mejne vrednosti. Znanstveni izvedenci EFSE so izdali predloge za izboljšanje trenutne prakse in alternativne metode pregledovanja mesa. Ob tem so v obzir vzeli tudi učinke predlaganih sprememb trenutnih pregledovalnih postopkov na zdravje in zaščito živali.

Za izvedbo tako kompleksne in medsektorske naloge se je EFSA lahko oprla na strokovnjake s številnih področij, ki so svetovali v sklopu svoje znanstvene pristojnosti o bioloških nevarnostih vključno z zoonozami, kemičnih onesnaževalcih v postopkih živilske predelovalne industrije, zdravstvenem statusu živali in njihovi zaščiti kot tudi o metodah za izdelavo ocene tveganja in zbiranja podatkov.

Sorodni članki

Jean-Loup Rault; Vir slike: Michael Bernkopf/Vetmeduni Vienna

Kako nega z osebnim odnosom vpliva na prašiče

Jean-Loup Rault želi ugotoviti, kako pozitivni odnosi z ljudmi vplivajo na prašiče. V ta namen raziskovalec dobrega počutja živali z magnetno resonanco pregleduje tudi njihove možgane
preberi več

Študija Univerze v Hohenheimu: vedenje o povezavi med mlekom in rojstvom telet je med prebivalci šibko; Vir slike: Universität Hohenheim/Angelika Emmerling

Študija Univerze v Hohenheimu: vedenje o povezavi med mlekom in rojstvom telet je med prebivalci šibko

Po ugotovitvah Univerze Hohenheim v Stuttgartu so prenos znanja, spodbujanje povpraševanja in politična podpora le nekateri pristopi k reševanju tako imenovanega “problema teleta”
preberi več

EFSA

Bolezen modrikastega jezika: EFSA ocenjuje ukrepe za zatiranje

Programi masovnega cepljenja v obdobju vsaj 5 let, skupaj z izboljšanjem sistemov za kontinuiran nadzor, so edini učinkoviti ukrepi za izkoreninjanje bolezni modrikastega jezika v Evropi, zaključuje EFSA
preberi več

TiHo

Sezona žara: raziskava kaže na povezavo med otoplitvami in želodčno-črevesnimi obolenji

Ko se pomladni pričnejo višati temperature, se zveča tudi pojavnost želodčno-črevesnih težav. Povezava je bila tudi strokovno dokazana v raziskavi
preberi več

‚Bio‘ še zmeraj narašča

‚Bio‘ še zmeraj narašča

Nedavna študija glede bio površin in živilske industrije kaže kontinuirano pozitven razvoj na svetovni ravni
preberi več

EFSA

Izbruh okužbe s Salmonelo v evropskem prostoru

Sedem držav je med 1. majem in 12. oktobrom 2016 sporočilo primere okužbe s povzročiteljem Salmonella Enteritidis pri ljudeh. Od teh je 112 primerov bilo potrjenih in pri 148 postavljen sum.
preberi več

EFSA

Vozličasti dermatitis – cepljenje je najučinkovitejša metoda za nadzor bolezni

Cepljenje govedi je najučinkovitejša metoda za nadzor in zaustavitev širjenja bolezni vozličastega dermatitisa, trdijo strokovnjaki EFSA
preberi več

Universität Duisburg-Essen

Prašiči s prirojenim kompasom

Nedavna mednarodna raziskava, ki jo je vodil zoolog dr. E. Pascal Malkemper je pokazala, da imajo divji prašiči očitno smisel za magnetno polje
preberi več