Okrogla miza z naslovom: Obvladujmo mastitis in izboljšajmo kakovost mleka

(03.09.2013) V ponedeljek, 26. avgusta 2013 je potekala okrogla miza z naslovom: Obvladujmo mastitis in izboljšajmo kakovost mleka. Kraj dogajanja: razstavni prostor podjetja Mlekarna Celeia, na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2013.

O problematiki mastitisa in kakovosti mleka so 26.avgusta na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA razpravljali:

  • mag. Janez Jeretina, Kmetijski inštitut Slovenije
  • Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., podjetje Animalis d.o.o.
  • Uroš Hrastnik, dr.vet.med., Veterinarska ambulanta Farma d.o.o.
  • Benjamin Flere, rejec Mlekarne Celeia
  • mag. Tanja Veselko Vinko, dr.vet.med., Mlekarna Celeia

Mastitis in izboljšano kakovost mleka lahko obvladujemo le s celovitim pristopom. V Mlekarni Celeia  tej problematiki redno namenjajo posebno pozornost. Pri tem pa pogrešajo celovit pristop v smislu sodelovanja med rejci, veterinarji, mlekarno in drugimi strokovnimi službami in tako posledično doseganje boljših rezultatov kakovosti mleka.


mag. Janez Jeretina, Kmetijski inštitut Slovenije, Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., podjetje Animalis d.o.o., Benjamin Flere, rejec Mlekarne Celeia, Uroš Hrastnik, dr.vet.med., Veterinarska ambulanta Farma d.o.o., mag. Tanja Veselko Vinko, dr.vet.med., Mlekarna Celeia

Mastitis je bolezen, ki vpliva na kakovost mleka in za proizvajalce mleka po vsem svetu predstavlja največ stroškov. Je multifaktorna, kompleksna bolezen vimena, povzročena z mikroorganizmi. Posledica je povišano število somatskih celic v mleku, ki je eden od parametrov kakovosti mleka in dosežene odkupne cene.

Mleko odkupljeno na domačem slovenskem odkupnem območju odlikuje visoka kakovost, ki presega povprečno vrednost kakovosti v svetovnem merilu. Kljub temu pa si v Mlekarni Celeia prizadevajo za nadaljnje izboljšanje njegove kakovosti.

Danes se slovenski rejci sami odločajo kako bodo reševali težave mastitisa v čredi in posledično povišanega števila somatskih celic (v nadaljevanju ŠSC) v mleku. Posledice povišane vsebnosti ŠSC se v prvi fazi izražajo v zmanjšanju mlečnosti in v izpadu dohodka. Govor je o t.i.  prikriti obliki mastitisa, ko je mleko videti še normalno. Rejci izgube zaradi zmanjšane prireje mleka običajno podcenjujejo in za zniževanje somatskih celic v mleku, ko je živina zdrava, niso dovolj motivirani.

Mnogi se odzovejo šele takrat, ko grozi znižanje odkupne cene mleka oz. ko je mleko neprimerno za prodajo. V literaturi zasledimo podatek, da zdravo vime naj ne bi presegalo 100.000 somatskih celic / ml.

Zakonodajna meja (Uredba ES 853/2004) pri spremljanju števila somatskih celic v bazenskem vzorcu pa je geometrijsko povprečje vseh meritev v 3 zaporednih mesecih več kot 400.000 somatskih celic / ml. Šele ko rejec preseže te vrednosti, so s strani uradnega veterinarja zahtevani ukrepi. Vendar takrat je že zelo pozno. Postopki  sanacije črede so trajajoči, ob vzporednem izpadu dohodkov ter visokimi stroški zdravljenja.  

V Mlekarni Celeia pri svojem delu namenjajo posebno pozornost spremljanju gibanja somatskih celic v mleku, še posebej odkrivanju vzrokov ob povišanju le-teh. Število somatskih celic, ki je posledica vnetja vimena ne vpliva samo na mlečnost krav ampak tudi na kakovost mleka, kot osnovne surovine za proizvodnjo bogate palete mlečnih izdelkov.

Vpliva na počutje živali in v skrajnih primerih lahko vodi do nesmotrne uporabe antibiotikov pri zdravljenju, še posebej kadar ne temelji na podlagi dejstev (odkrivanju povzročiteljev). Hkrati se vpliv kaže v manjšem izkoristku mleka v proizvodnem procesu in posledično v konkurenčnosti podjetja.

Kot odgovor so se v laboratoriju Mlekarne Celeia, ki je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, opremili z napravo PCR, ki zelo natančno odkriva povzročitelje mastitisov v mleku. Osnovno vodilo mlekarne za odločitev o nabavi nove tehnologije je predvsem nedopustna izguba, ki nastaja pri pridelavi in predelavi mleka zaradi slabega zdravja vimena.

Z novo tehnologijo so pridobili številne prednosti, ki jih prinaša natančna in hitra diagnostika: *rezultati so dostopni v 6 urah (klasična metoda ugotavljanja povzročiteljev mastitisa traja 2 do 7 dni), *100 % točnost rezultatov, *popolna izločitev človeškega faktorja pri diagnostiki, *uporabi se lahko širok spekter vzorcev, *vzorci se lahko konzervirajo in s tem se podaljša njihova obstojnost…

Pravočasno določanje vrste in količine prisotnih mikroorganizmov v mleku je pomembno, saj so njihove lastnosti tesno povezane s potekom in rezultati zdravljenja obolelega vimena. Prav tako so postopki preprečevanja in izkoreninjenja močno odvisni od povzročitelja mastitisov.

Pravočasno ukrepanje vpliva na manjši izpad dohodka. Somatske celice so eden izmed parametrov plačevanja mleka in v Mlekarni Celeia se zavedajo, da se nagrajevanje oz. sankcioniranje pri plačilu mleka zaostruje.

Zato je potrebno informirati vse udeležence mlečne verige, z možnostmi izboljšanja zdravja krav molznic. V Mlekarni Celeia pogrešajo celoviti pristop in sodelovanje vseh udeležencev, ki s svojim znanjem in delom lahko vplivajo na učinkovitost delovanja obstoječega sistema.

Predlagajo nadgradnjo že obstoječih podatkovnih baz o gibanju somatskih celic na kmetijah z dodanimi informacijami glede analitike in zdravljenja živali ter povezovanje in sodelovanje med organizacijami (rejec, veterinar, mlekarna in druge strokovne službe).

Vodenje evidenc s koristnimi podatki daje celovito sliko stanja v hlevu in le takrat je možen sistemski pristop upravljanja z mastitisom, preprečevanje izgub in padec kvalitete mleka.

Na vprašanje, kako lahko Mlekarna Celeia prispeva k večji povezanosti, je Vodja kontrole in kakovosti mag. Tanja Veselko Vinko dr.vet.med., odgovorila: »Zaradi dobrih odnosov z dobavitelji vidim veliko priložnost, da Mlekarna Celeia odigra vlogo povezovalnega člena med rejci, veterinarji in drugimi službami, ki se ukvarjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov kontrole prireje mleka.

Dodana vrednost, ki jo lahko ponudimo je vrhunska analitika povzročiteljev mastitisov v mleku, s pomočjo sodobne tehnično računalniške podpore. Na področju odkupa imamo organizirano logistično mrežo transporta vzorcev.

To aktivnost smo pripravljeni razširiti na uporabnike izven območja našega odkupa, saj imamo možnost konzerviranja vzorcev. Prav tako imamo vzpostavljeno sodelovanje z veterinarji, kjer pa je še kar nekaj odprtih priložnosti.«  

Le s sodelovanjem lahko izboljšamo kakovost mleka in sistem obvladovanja mastitisa, ki ga poznamo danes. Povečana mlečnost in izboljšana kakovost mleka sta dejavnika, ki v nekem trenutku naredita slovenske rejce in Mlekarno Celeia konkurenčnejše.

Zato je v zaostrenih pogojih ekonomske upravičenosti kmetovanja in prireje ter predelave mleka, postala skrb za kakovost pomembna postavka v uspešnosti poslovanja.


Sorodni članki

Študija Univerze v Hohenheimu: vedenje o povezavi med mlekom in rojstvom telet je med prebivalci šibko; Vir slike: Universität Hohenheim/Angelika Emmerling

Študija Univerze v Hohenheimu: vedenje o povezavi med mlekom in rojstvom telet je med prebivalci šibko

Po ugotovitvah Univerze Hohenheim v Stuttgartu so prenos znanja, spodbujanje povpraševanja in politična podpora le nekateri pristopi k reševanju tako imenovanega “problema teleta”
preberi več

gepardi v Namibiji; Vir slike: Birgit Braun

Z novo aplikacijo je lahko vsak raziskovalec v divjini

Turisti v Namibiji pozor: Skupnost za zaščito vrst AGA je ob sodelovanju s skladom za zaščito gepardov  Cheetah Conservation Fund predstavla novo aplikacijo „Carnivore Tracker“
preberi več

Universität Duisburg-Essen

Prašiči s prirojenim kompasom

Nedavna mednarodna raziskava, ki jo je vodil zoolog dr. E. Pascal Malkemper je pokazala, da imajo divji prašiči očitno smisel za magnetno polje
preberi več

EMA

EMA priporoča zmanjšanje uporabe kolistina pri živalih

Evropska agencija za zdravila (EMA - European Medicines Agency) je posodobila v letu 2013 izdana strokovna priporočila glede uporabe antibiotika kolistina pri živalih
preberi več

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg

Antibiotiki proti salmonelam so v Afriki zmeraj manj učinkoviti

Sepse, ki jih povzročajo bakterije Salmonella enterica, že od nekdaj zahtevajo smrtne žrtve v južnih delih Afrike ter jugovzhodu Azije
preberi več

Redno ljubkovanje spodbuja dobre medsebojne odnose med kravo in človekom; Vir slike: Marc Decker

Ljubkovani telički razvijejo boljše odnose z ljudmi in hitreje priraščajo

Prijazno rokovanje z govedom omogoča razvoj dobrih odnosov med človekom in živaljo ter ima dolgoročno pozitivne posledice.
preberi več

Kontakti z materjo in drugim govedom med odraščanjem dolgoročno vodijo do odraščanja v družabne in socialno kompetentne odrasle živali; Vir slike: Kathrin Wagner/Vetmeduni Vienna

Zgodnje ločevanje krave in njenega telička ima dolgoročne posledice na mladiča

Teleta mlečnih govedi so praviloma od matere odstavljena v prvih 24 urah po porodu. Pretežni del materinega mleka se tako lahko nameni prodaji in ne prehrani mladiča. Odraščanje brez matere pa vsekakor ne more potekati brez posledic
preberi več

Anne Brede; Vir slike: Georg-August-Universität Göttingen

Uveljavljanje alternativnih virov beljakovin v prehrani vzrejnih živali

Študentka Univerze v Goettingenu je za svojo magistrsko nalogo preiskovala sprejemanje in prebavljivost krmil
preberi več