Evropski dan preudarne uporabe anktibiotikov 2012

(03.12.2012) „Rezistenca na antibiotike je resno vprašanje, veterinarji pa sodelujemo pri rsešavnju težave kot vratarji za uporabo protimikrobnih substanc pri živalih,“ je dejal dr. Christophe Buhot, predsednik zveze FVE (Federation of Veterinarians of Europe)

Dr Christophe Buhot ; Vir slike: FVE
Dr Christophe Buhot
V govoru na tiskovni konferenci, ki je bila organizirana ob 5. Evropskem dnevu preudarne uporabe antibiotikov, 18. novembra, je dodal še, da je FVE dolgoletni zagovornik odgovorne uporabe pritimikrobnih učinkovin ter je na tem področju zelo aktivna.

Nedavne pobude vključujejo aktivno članstvo v organizaciji EPRUMA (European Platform for the Responsible use of Medicines in Animals), organizacijo mednarodne konference o protimikrobni rezistenci (AMR) in vseevropske raziskave o ravnanju veterinarjev glede predpisovanja zdravil v sodelovanju z Vodjami agencij za zdravila v Evropi (HMA – Heads of Medicines Agencies).

„Temelji boja proti rezistenci mikrobov sta izobraževanje in informiranje, ki ne veljajo le za veterinarje in kmete, vendar tudi za ostale državljane in lastnike živali, ki bi se morali zavedati, da antibiotiki niso 'avtomatična' rešitev vseh zdravstvenih težav,“ pravi dr. Buhot. V ta namen je FVE izdal dve publikaciji, eno za veterinarje praktike in drugo za oblasti z namenom, da bi povečali ozaveščenost o protimikrobni rezistenci ter vzpostavili smernice za odgovorno rabo antibiotikov. Publikacije za kmete in lastnike živali so še v pripravi.

Na vprašanje o pogledu na resolucijo o protimikrobni rezistenci, ki jo je pred kratkim sprejel odbor ENVI Evropskga parlamenta (Comittee on the Environment, Public Health and Food Safety), še posebej o predlogu za ločitev pravice za predpisovanje in pravice za prodajo protimikrobnih zdravil z namenom izkoreninjenja ekonomskega interesa pri predpisovanju, je dr. Buhot odgovoril: „Protimikrobna rezistenca je kompleksno vprašanje, za katerega ni enostavne univerzalne rešitve, kot bi bila ločitev predpisovanja in prodaje, ampak zahteva stroge ukrepe z vseh vključenih strani ter na vseh nivojih. Na Nizozemskem, kjer ne uporabljajo 'sistema ločitve', so veterinarji zelo pripomogli pri zmanjševanju porabe antibiotikov za več kot 50% v zadnjih 3 letih, tudi v Franciji je redukcija 30 odstotna.“  

V drugih državah, na primer na Danskem, je k odgovornejši uporabi pripomogla tudi odredba o obveznem veterinarskem mesečnem pregledu čred. „Popolnoma se strinjamo z vsebino pričakovane evropske zakonodaje o zdravju živali, da je preventiva boljša od kurative, pri čemer bi preventivni prgledi zdravstvenega stanja živine brez dvoma pripomoglo k odgovornejši uporabi antibiotikov. Veterinarji so pomemben člen v ohranjanju efektivnosti antibiotikov.“

Podatki, ki jih je zbrala agencija ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) kažejo, da se je v zadnjih nekaj letih v evropskem prostoru izjemno povečala odpornost na antibiotike ter na kombinirane terapije pri gramsko negativnih bakterijah, kot so Klebsiella pneumoniae in Escherichia coli. Podatki ECDC razkrivajo tudi dejstvo, da se je med leti 2007 in 2012 v humani medicini občutno povečala uporaba karbapenemov, enih izmed najpomembnejših rezervnih antibiotikov. 

Sorodni članki

EFSA

Bolezen modrikastega jezika: EFSA ocenjuje ukrepe za zatiranje

Programi masovnega cepljenja v obdobju vsaj 5 let, skupaj z izboljšanjem sistemov za kontinuiran nadzor, so edini učinkoviti ukrepi za izkoreninjanje bolezni modrikastega jezika v Evropi, zaključuje EFSA
preberi več

TiHo

Sezona žara: raziskava kaže na povezavo med otoplitvami in želodčno-črevesnimi obolenji

Ko se pomladni pričnejo višati temperature, se zveča tudi pojavnost želodčno-črevesnih težav. Povezava je bila tudi strokovno dokazana v raziskavi
preberi več

‚Bio‘ še zmeraj narašča

‚Bio‘ še zmeraj narašča

Nedavna študija glede bio površin in živilske industrije kaže kontinuirano pozitven razvoj na svetovni ravni
preberi več

EFSA

Izbruh okužbe s Salmonelo v evropskem prostoru

Sedem držav je med 1. majem in 12. oktobrom 2016 sporočilo primere okužbe s povzročiteljem Salmonella Enteritidis pri ljudeh. Od teh je 112 primerov bilo potrjenih in pri 148 postavljen sum.
preberi več

EFSA

Vozličasti dermatitis – cepljenje je najučinkovitejša metoda za nadzor bolezni

Cepljenje govedi je najučinkovitejša metoda za nadzor in zaustavitev širjenja bolezni vozličastega dermatitisa, trdijo strokovnjaki EFSA
preberi več

Universität Duisburg-Essen

Prašiči s prirojenim kompasom

Nedavna mednarodna raziskava, ki jo je vodil zoolog dr. E. Pascal Malkemper je pokazala, da imajo divji prašiči očitno smisel za magnetno polje
preberi več

EMA

EMA priporoča zmanjšanje uporabe kolistina pri živalih

Evropska agencija za zdravila (EMA - European Medicines Agency) je posodobila v letu 2013 izdana strokovna priporočila glede uporabe antibiotika kolistina pri živalih
preberi več

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg

Antibiotiki proti salmonelam so v Afriki zmeraj manj učinkoviti

Sepse, ki jih povzročajo bakterije Salmonella enterica, že od nekdaj zahtevajo smrtne žrtve v južnih delih Afrike ter jugovzhodu Azije
preberi več