Ali so bolezni živali pogostejše v velikih hlevih?  

(06.06.2014) Raziskan je vpliv velikosti živinorejskih objektov na zdravje živali. Neskladni rezultati poudarjajo nesmisel posplošenih izjav.

Velikosti živinorejskih objektov za rejo proizvodnih živali se neprestano večajo. Večina društev za zaščito okolja in živali se opira na dejstvo, da so veliki objekti veliko manj prijazni živalim kot manjši.

Večina kmetijskih združenj, veterinarji in agronomi pa zagovarjajo izjavo, da je za dobro počutje živali večjega pomena kot sama velikost hleva, način reje in rokovanje z živalmi. Tej nenehni debati je stopila nasproti Aileen Ernst, študentka agronomije, s svojim strokovnim delom z naslovom „Vpliv velikosti objektov v prašičerejskih obratih na obnašanje in zdravje živali“.

Ali so bolezni živali pogostejše v velikih hlevih

Ima velikost živinorejskega obrata vpliv na dobro počutje živali je osrednje vprašanje raziskovalnega dela, v katerem je študentka poskušala najti odgovor nanj. V ta namen je zbrala in ocenila lokalne in mednarodne empirične raziskave o zdravju in obnašanju živali v povezavi z velikostjo njihovega življenjskega prostora. Kljub dejstvu, da je bilo o vprašanju obnašanja zaenkrat opravljenih le malo raziskav, je Aileen Ernst v literaturi odkrila obremenilne rezultate glede zdravstvenega stanja živali.

Pomembne rezultate skupnega strokovnega dela so izdali že strokovnjaki nemških inštitutov za kmetijske vede in živinorejo v delu z naslovom: Kakšen je vpliv velikosti živinorejskega objekta na zdravje prašičev, ni mogoče nedvoumno določiti.

Velikost hleva za bolezni, kot so influenca ali okužba z Mycoplasmo hyopneumoniae, namreč nima nikakršnega pomena, medtem pa v primerih toksoplazmoze ali okužb z MRSA (Meticillin rezistentna Staphylococcus aureus) predstavlja velik faktor prenosa.

Presenetljiv rezultat je pokazala tudi preiskava o toksoplazmozi, parazitarni bolezni, ki je navadno značilna za mačke, obolevajo pa lahko tudi drugi sesalci. Glede na podatke iz študij se nevarnost za njen prenos manjša sočasno z večanjem površine objekta. Popolnoma drugače se obnaša MRSA: V različnih študijah so strokovnjaki prisotnost bakterije pogosteje dokazali v večjih objektih, tako pri plemenskih prašičih kot tudi pri pitancih.

Omenjene bakterije so odporne na antibiotike ter lahko pri človeku povzročajo dolgotrajne okužbe ran in pljučnice. Včasih so okužbe z MRSA bile značilne predvsem za bolnišnice, od leta 2005 pa so pogosteje dokazane pri osebah, ki so bile v kontaktu z MRSA okuženimi živalmi.

Glede pleuritisa, ki je bakterijsko ali virusno povzročeno vnetje plevre in virusne PRRS, so bili rezultati raziskav neenotni. Medtem ko so nekatere strokovne študije ovrgle možnost povezave velikosti objekta in omenjenih bolezn, so druge potrdile povečanje nevarnosti za prenos z večanjem velikosti hlevov.  

Aktualna raziskava tako poudarja, da je zaenkrat nemogoče potegniti neposredne vzporednice med velikostjo živinorejskih objektov in večjo obolevnostjo rejnih prašičev. Ker se nekatere bolezni pojavljajo in širijo ne glede na velikost hleva, je potrebno v posameznih debatah vedeti, glede katerih bolezni in povzročiteljev je govora ter je nujno razlikovanje med njimi.

Sorodni članki

Jean-Loup Rault; Vir slike: Michael Bernkopf/Vetmeduni Vienna

Kako nega z osebnim odnosom vpliva na prašiče

Jean-Loup Rault želi ugotoviti, kako pozitivni odnosi z ljudmi vplivajo na prašiče. V ta namen raziskovalec dobrega počutja živali z magnetno resonanco pregleduje tudi njihove možgane
preberi več

Študija Univerze v Hohenheimu: vedenje o povezavi med mlekom in rojstvom telet je med prebivalci šibko; Vir slike: Universität Hohenheim/Angelika Emmerling

Študija Univerze v Hohenheimu: vedenje o povezavi med mlekom in rojstvom telet je med prebivalci šibko

Po ugotovitvah Univerze Hohenheim v Stuttgartu so prenos znanja, spodbujanje povpraševanja in politična podpora le nekateri pristopi k reševanju tako imenovanega “problema teleta”
preberi več

EFSA

Bolezen modrikastega jezika: EFSA ocenjuje ukrepe za zatiranje

Programi masovnega cepljenja v obdobju vsaj 5 let, skupaj z izboljšanjem sistemov za kontinuiran nadzor, so edini učinkoviti ukrepi za izkoreninjanje bolezni modrikastega jezika v Evropi, zaključuje EFSA
preberi več

TiHo

Sezona žara: raziskava kaže na povezavo med otoplitvami in želodčno-črevesnimi obolenji

Ko se pomladni pričnejo višati temperature, se zveča tudi pojavnost želodčno-črevesnih težav. Povezava je bila tudi strokovno dokazana v raziskavi
preberi več

‚Bio‘ še zmeraj narašča

‚Bio‘ še zmeraj narašča

Nedavna študija glede bio površin in živilske industrije kaže kontinuirano pozitven razvoj na svetovni ravni
preberi več

EFSA

Izbruh okužbe s Salmonelo v evropskem prostoru

Sedem držav je med 1. majem in 12. oktobrom 2016 sporočilo primere okužbe s povzročiteljem Salmonella Enteritidis pri ljudeh. Od teh je 112 primerov bilo potrjenih in pri 148 postavljen sum.
preberi več

EFSA

Vozličasti dermatitis – cepljenje je najučinkovitejša metoda za nadzor bolezni

Cepljenje govedi je najučinkovitejša metoda za nadzor in zaustavitev širjenja bolezni vozličastega dermatitisa, trdijo strokovnjaki EFSA
preberi več

Universität Duisburg-Essen

Prašiči s prirojenim kompasom

Nedavna mednarodna raziskava, ki jo je vodil zoolog dr. E. Pascal Malkemper je pokazala, da imajo divji prašiči očitno smisel za magnetno polje
preberi več