EFSA je revidirala mejne vrednosti bakra v živalski krmi

(28.09.2016) Predstavniki organizacije EFSA so predlagali spremembe za mejne vrednosti bakra v krmi za nekatere živalske vrste. Priporočajo zmanjšanje vsebnosti v krmi za prašičke, govedo in molznice, ob tem pa predlagajo povišanje v krmi za koze.

Predlagane koncentracije naj bi vodile do zmanjšanega izločanja bakra v okolje, kar bi lahko imelo vlogo pri zatiranju rezistence na antibiotike.

EFSA EFSA Odbor za dodatke in izdelke ali snovi, ki se uporabljajo v živalski krmi (FEEDAP) priporoča, da naj se meja vsebnosti bakra v samostojni krmi za prašičke zmanjša iz predhodno dovoljenih 170 mg/kg na 25 mg/kg. Krma za govedo in krave molznice bi na podlagi priporočil lahko vsebovala le še 30 mg/kg namesto 35 mg/kg.

Za večino drugih živalskih vrst so do sedaj dovoljene mejne količine ostale nespremenjene, le pri kozah so izdali priporočilo za dvig trenutno dovoljenih mej. Priporočene količine vsebnosti bakra v krmi se smatrajo kot zadostne za pokrivanje potreb po bakru za posamezne skupine živali.

Priporočila Odbora FEEDAP temeljijo na obsežnem in sistematičnem pregledu literature ter na pregledu podatkov, pridobljenih s strani držav članic in odgovarjajočih interesnih skupin. Predstavniki EFSA ocenjujejo, da bi zmanjšanje vsebnosti bakra v krmi za prašičke zmanjšalo posledično izločanje bakra v okolje preko gnojevke za kar 20%.

Dodatno je odbor ob tem v strokovnem mnenju poudaril, da bi zmanjšanje vsebnosti bakra v krmi lahko tudi prispevalo k zmanjšanju antibiotične rezistence v prašičereji in v okolju. Trditev temelji na podlagi študij, ki kot ena izmed mnogih hipotez nakazujejo, da bi pojav na antibiotike odpornih mikroorganizmov morda lahko bila posledica genetske bližine genov za odpornost na antibiotike in odpornost na baker.

Povezava: Revision of the currently authorised maximum copper content in complete feed

Sorodni članki

TiHo

Je krma iz genetsko spremenjene koruze zdravstveno neškodljiva?

Mednarodna ekipa evropskih strokovnjakov pod vodstvom prof. dr. Pabla Steinberga z Inštituta za toksikologijo hranil in kemijsko analizo visoke šole TiHo, izvaja študije o krmi iz dveh genetsko spremenjenih vrst koruze
preberi več

vzrejne epruvete za vinske mušice. Lipidi v prehrani odločajo, ali se bo nivo inzulina zvišal ali znižal; Vir slike: MPI f. molekulare Zellbiologie und Genetik

Pri regulaciji inzulina imajo odgovorno vlogo lipidi in ne kalorije

Inzulin se odzove na prehrano: predvsem pri prehrani z velikimi količinami ogljikovih hidratov se zviša nivo glukoze v krvi in posledično se izločajo večje količine inzulina
preberi več

Akito, 7 mesecev star maček pasme turška angora, 2,30 kg

Alimentarno pogojen hiperparatiroidizem pri 7 mesecev starem mačku

Predstavitev kliničnega primera mačka s sekundarnim nutritivnim hiperparatiroidizmom - od anamneze do kliničnih in laboratorijskih rezultatov
preberi več

Doris and John Naisbitt

Avtorja prodajne uspešnice Megatrends sta razkrita kot gostujoča predavatelja na Svetovnem prehranskem forumu 2012

Avtor mednarodne prodajne uspešnice John Naisbitt in direktorica Naisbitt kitajskega inštituta v Tijanjinu, Doris Naisbitt, bosta imela govor na otvoritveni dan 5. Svetovnega prehranskega foruma v Singapurju
preberi več

Pelizaeus-Merzbacher miške, ki so dobivale krmo, bogato s holesterolom, so kazale občutno blažji potek bolezni.

Krma bogata s holesterolom dramatično izboljša potek nevroloških dednih obolenj

Mielin v centralnem živčnem sistemu izolira živčna vlakna ter tako omogoča hiter prenos električnih signalov.
preberi več