Na Univerzi na Dunaju so razvili novo programsko opremo za diagnostiko rakavih celic

(01.10.2014) Kakšna bo terapija pacientov, ki obolevajo za rakom je dandanes predvsem odvisno od izšolanega pogleda in diagnoze patologov, katerih poglavitna naloga je detajlni mikroskopski pregled obolelih organov in tkiv.

Človeška presoja je žal pogosto podvržena naravnim nihanjem. Za dodatno izboljšanje kvalitetne diagnostike so avstrijski strokovnjaki z veterinarske in medicinske univerze ter inštituta za raziskovanje rakavih obolenj Ludwig Boltzmann združili moči ter razvili računalnički program, ki je sposoben ciljane prepoznave celičnih struktur in proteinov ter na njihovi podlagi podati zanesljivo diagnozo. Podatke svoje študije so objavili v strokovni reviji PLOS ONE.


Rez skozi prostato. Program je sposoben identifikacije rakavega obolenja preko razpoznave obarvanosti celic

Skupaj z organizacijo „Tissuegnostics“ je patolog Lukas Kenner s svojimi sodelavci razvil programsko opremo, ki je sposobna natančne identifikacije rakavih celic v tkivnih rezinah in dokaza določenih biomarkerjev na njih. Skupne informacije nato ustvarijo natančen portret obolenja, na podlagi katerega se določi najbolj primerna terapija. „Dva neodvisna patologa sta enotnega mnenja le pri vsaki tretji diagnozi,“ pojasnjujejo svoje ugotovitve v študiji: „Novo razvit program tako prvič nudi možnost izključite tako imenovane 'več-opazovalske-variabilnosti', torej različnih mnenj več oseb,“ pojasnjuje Kenner.

Program prepozna jakost obolenja

Strokovnjaki so pregledovali in analizirali 30 karcinomov jetrnih celic ter jih s pomočjo programske opreme nedvomno kategorizirali od „negativnega“ do „poznega stadija“.  V ta namen so znanstveniki analizirali ekspresijo določenih proteinov kot so na primer Stat5 in JunB, ki igrajo pomembno vlogo pri nastanku rakavega obolenja. Program pri svojem delu uporablja določene algoritme in visokosenzibilno digitalno fotografijo, ki mu omogoča boljše videnje celic in celičnega jedra kot pri običajni mikroskopski preiskavi.

Možnost natančnejše specifikacije sprememb v rakavih celicah

„Tekom raziskovalnega dela uporabljamo program že več let. Tehnologija vsekakor ne more nadomestiti dela patologov, lahko pa deluje kot dopolnilna metoda, ki občutno zviša zanesljivost končne diagnoze,“ pravi Kenner. Prav tako upa, da bo nova tehnologija pomagala pri še natančnejši specifikaciji sprememb rakavih celic, ki so trenutno razdeljene na 4 kategorije. „Terapije rakavih bolnikov so drage. Nova tehnologija bo lahko pripomogla k boljšemu preudarku, kdaj je draga terapija upravičena in kdaj pravzaprav ni potrebna ter je lahko bolniku prihranjena,“ pojasnjuje Kenner.

Novo orodje za „personalizirano medicino“

Tako imenovana „personalizirana medicina“ se ukvarja z zdravstvenim statusom posameznika. S pomočjo molekularno bioloških metod bi se naj iskalo idealno terapijo za posameznega pacienta. Predvsem obetajoča je omenjena vrsta medicine pri zdravljenju rakavih bolnikov.

Tumorji so namreč pri vsakem obolelem posamezniku drugačni. Patologi torej preučujejo posamezno tumorsko tkivo do molekularne ravni in na ta način določijo najprimernejšo terapijo.

Vodja raziskave Lukas Kenner dodaja: „Rakave celice na primer nosijo različne površinske molekule. Odgovarjajoč terapevtik mora učinkovati na določeno molekulo, da lahko zaustavlja rast tumorja. Vsak pacient si zasluži najprimernejše terapije. Le tak odnos je etično sprejemljiv in znanstveno smiseln.“

Članek „Reliable quantification of protein expression and cellular localization in histological sections“ avtorjev Michaela Schlederer, Kristina M. Mueller, Johannes Haybäck, Susanne Heider, Nicole Huttary, Margit Rosner, Markus Hengstschläger, Richard Moriggl, Helmut Dolznig in Lukas Kenner je bil objavljen 11. julija 2014 v strokovni publikaciji PLOS ONE: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0100822