Več kot polovico vrst želv ogroža izumrtje

(29.04.2021) 51 mednarodnih strokovnjakov za želve je v lanskem letu naredilo obsežno študijo o globalni ogroženosti teh živali. Študija je bila objavljena v strokovni publikaciji „Current Biology“.

Mednaroidna ekipa strokovnjakov IUCN (International Union for Conservation of Nature) je prišla do zaključka, da je več kot polovica od 360 vrst želv ogroženih. Na podlagi rezultatov je razvidno, da bi učinkovit ukrep predstavljala prepoved trgovanja z želvami, ujetimi v divjini.

Vsakoletno je namreč ulovljenih stotišoče želv, predvsem za prodajo kot ljubljenčke ali, posebej v vzodni Aziji, za hrano.


Želva vrste Batagur borneoensis iz južne Azije je v zadnjih 30 letih zaradi lova z namenom hrane za človeka skoraj izumrla.

Mnogo vrst želv živi zelo dolgo in izleže le malo jajc. Prav takšne vrste so zaradi odlova spolno zrelih samic v kratkem času hitro lahko ogrožene z izumrtjem. Če se divji lov ne bo prepovedal ali vsaj občutno zmanjšal, bodo v prihodnjih letih mnoge vrste za zmeraj izginile. Lov in uničevanje življenjskega prostora je v zadnjem času tako veliko, da je več kot polovica vseh 360 vrst akutno ogroženih.  

S študijo so prišli do zaključka, da so želve po vsem svetu ena izmed najbolj ogroženih živalskih vrst ter da je nujno zaustavljanje trgovanja z njimi.

Trgovanje z divjimi živalmi tudi ni le fatalno za živlasko vrsto, temveč prinaša tudi zdravstvena tveganja za ljudi. Novi koronavirus se je najverjetneje prav tako prenesel iz divjih netopirjev na tržnici na človeka je poudaril vodja študije Craig Stanford z Univerze v Južni Kaliforniji.


Število želve Astrochelys radiata drastično upada zaradi pretiranega ulova z namenom prodaje

Raziskava seveda posledično poziva, da se trenutna zakonodaja in CITES konvencija, ki ureja mednarodno trgovanje z ogroženimi in redkimi vrstami, pričneta učinkoviteje izvajati z namenom preprečevanja katastrofe.

Raziskava ob tem identificira 16 točk po svetu, kjer živi posebej veliko vrst želv. Ciljana zaščita teh heografskih točk bi bila posebej efektiven ukrep za sočasno zaščito večih vrst. Na teh območjih bi lahko zgradili opazovalnice z namenom izvajanja eko turizma, ki bi lokalnemu prebivalstvu omogočal dodaten zaslužek.

Določenim vrstam želv bi lahko pomagali tudi z vzrejnimi programi, vsaj dokler je na voljo dovolj intaktnega življenjskega prostora, da bi mladiče lahko spuščali v naravo.

Z različnimi ukrepi bi tako lahko mnogo vrst še v zadnji minuti rešili pred izumrtjem, vsekakor pa je potrebno ukrepati čim prej, so posvarili strokovnjaki.

Publikacija

Stanford et al., Turtles and Tortoises Are in Trouble, Current Biology (2020)

Sorodni članki

Strupene žabe Dendrobates tinctorius; Vir slike: Bibiana Rojas

Živo srebro ogroža potomce strupenih žab v Amazoniji

Živo srebro je okoljski onesnaževalec, ki povzroča svetovno zaskrbljenost zaradi svoje strupenosti in nevarnosti za divje živali in zdravje ljudi, kar je poudarila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
preberi več

Francesca Angiolan; Vir slike: Francesca Angiolani

Gekoni poznajo svoj vonj

Raziskovalci z Univerze v Bernu so v novi eksperimentalni študiji dokazali, da lahko gekoni z jezikom razlikujejo svoj telesni vonj od vonja drugih vrst živali
preberi več

oči - ZooSofia

Vabilo k anketi o neinvazivnem označevanju eksotičnih ljubljenčkov in mačk

Biometrični čitalec je namenjen identifikaciji živali na podlagi očesne šarenice. Podobno kot uporabljamo pri ljudeh prstne odtise, lahko uporabimo pri živalih očesno šarenico
preberi več

Na Bahamih so se od orjaških želv do danes ohranili le še fosilni ostanki, ki so konzervirani v tako imenovanih »modrih luknjah«; Vir slike: Brian Kakuk

Izumrla bahamska orjaška želva – sekvenciran 1000 let star DNK

Mednarodna ekipa strokovnjakov je na Univerzi v Postdamu raziskovala dedne zapise izumrle bahamske orjaške želve Chelonoidis alburyorum. Znanstvenikom je prvič uspelo pridobiti popolno sekvenciran DNK te tropske živali
preberi več

Chelonian Conservation and Biology

Mednarodno trgovanje ogroža vrstno raznolikost želv

Ko govorimo o hišnih ljubljenčkih, so od plazilcev bolj prodajana vrsta po vsem svetu le ptice. Mnogo teh plazilcev, kamor spadajo tudi želve, so odvzete iz svojega naravnega okolja z namenom mednarodne prodaje
preberi več

Zeleni legvan Beissi; Vir slike: Helene Widmann

Klinični primer: Zeleni legvan z močno endoparazitozo

Zeleni legvan Beissi, samec starosti okoli 10 let že dalj časa izgublja telesno težo. Lastniki so najprej spremembe pripisovali fiziološki spolni aktivnosti v spomladanskih mesecih in posledičnem manjšem zauživanju hrane
preberi več

Nežno in čvrsto naenkrat  pajčevina. Rafinirana hierarhija in urejenost različnih vlaken; Vir slike: Markus Anton und Periklis Papadopoulos/Universität Leipzig und Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz

Nežna a vendar robustna – strokovnjaki odkrivajo nove lastnosti pajčevine

Fiziki iz Nemčije, Grčije, ZDA in Singapurja so eksperimantirali z laserskimi žarki in pridobili popolnoma nova odkritja o lastnostih pajčevin
preberi več

Regional differentiation and extensive hybridization between mitochondrial clades of the Southern Ocean giant sea spider Colossendeis megalonyx

Raznovrstnost morskih pajkov na Antarktiki

Popolna tema in mraz – kljub temu je Antarktika dom za številne živalske vrste. Skrivnosti biotske raznolikosti so odkrivali znanstveniki iz Avstralije, Nemčije in ZDA
preberi več