Pomoč pri uporbi VET-MAGAZIN.si

VET-MAGAZIN.si je odprta platforma za veterinarsko medicino.

Na področju „znanost“ se nahajajo aktualne novice in sporočila s področja veterinarske medicine. Posamezne tematsko povezane skupine v reviji so združene v ponaslove (na primer „klinični primeri“, „velika praksa“ ali „komplementarna veterinarska medicina“).

Vsi bralci revije so prisrčno vabljeni, da na VET-MAGAZIN.si platformi objavijo lastne prispevke. Uredništvo lahko kontaktirate preko elektronske pošte.

Če ste mnenja, da je tema vašega interesa na VET-MAGAZIN.si prmalo zastopana, vas z veseljem vabimo k sodelovanju. Tudi ostali bralci revije VET-MAGAZIN.si bodo vsekakor veseli vsakega novega članka!

Na oddelku „novice“ boste našli novosti in ponudbe s strani podjetij pa tudi opise in novice strokovnih revij in predstavitev zanimivih novih knjig s področja veterine.

V oddelek „mednarodno“ so združene teme, ki so zanimive za bralca glede lokalnih in mednarodnih dogodkov in izobraževanj ter novosti in prispevkov slovenskih in tujih veterinarskih organizacij.