Pogoji uporabe, avtorske pravice in opozorila

VET-MAGAZIN.si (in hčerinske strani vet-magazin.ch, vet-magazin.at, vet-magazin.de, vet-magazin.ro ? in vet-magazin.si) je platforma, ki služi izključno izmenjavi informacij. Upravitelji VET-MAGAZIN.si v nikakršni koli obliki – direktno ali indirektno – ne nosijo odgovornosti za škodo ali neprijetnosti, ki so nastale ob uporabi ali zlorabi informacij, objavljenih na naši strani. Zlasti se vsebina ne sme uporabljati za postavljanje diagnoz s strani neavtoriziranih oseb ali za pričenjanje zdravljenja. Prosimo, da se te osebe glede vprašanj, ki se nanašajo na zdravlje živali, posvetujejo s svojim veterinarjem.

VET-MAGAZIN.si je lastnik avtorskih pravic vseh člankov te platforme, razen na področjih, kjer je vsebinska odgovornost prenesena na samega partnerja. Material se brez izrecnega pisnega dovoljenja PetCom Science ne sme razmnoževati, shranjevati ali uporabljati v komercialne namene. Pridržujemo si pravico, da brez navedbe razlogov za to, uporabnika izključimo iz skupnostnih področij naše strani, še posebej, če kršijo pravne predpise, avtorske pravice ali pravila internetnega bontona (netiketa).

NETIKETA
Vse uporabnike te spletne strani prosimo, da se držijo internetu običajne netikete (= obnašanje na spletni strani in do ostalih uporabnikov). Tukaj smo zbrali in na kratko zapisali najpomembnejše točke:
  • Pri diskusijah na naših forumih se do sogovorcev obnašajte tako, kot pričakujete, da se bodo drugi obnašali do vas.
  • Našim uporabnikom prepuščamo dogovor, ali se bodo vikali ali tikali – prosimo pa, da spoštujete, če uporabnik želi, da ga vikate
  • Svoje objave pišite v kratki in strjeni obliki
  • Opustite nepotrebne opazke ali žalitve drugih uporabnikov
  • Pazljivo s humorjem in sarkazmom!
  • Držite se zakonskih določil
  • Vaši članki in objave vas predstavljajo – bodite ponosni nanje!

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Izrecno poudarjamo, da se ne identificiramo in ne prevzemamo odgovornosti niti za vsebino strani, ki se nahajajo na VET-MAGAZIN.com ali drugih internetnih naslovov na katere imamo urejene povezave, niti za vsebimo izjav na kateremkoli forumu. V primeru, da na strani z direktno povezavo iz VET-MAGAZIN.com najdete vprašljive informacije, nas o tem prosim obvestite ([email protected]).

VET-MAGAZIN.si ne odgovarja za vsebino, ki so jo tretje osebe v partnerstvu z VET-MAGAZIN samodejno objavile na naših spletnih straneh. Kadarkoli je vsebino na VET-MAGAZIN objavil partner samodejno v sklopu svojih partnerskih pooblastil in ne naše uredništvo , je to zabeleženo na dnu strani.

VET-MAGAZIN.si prav tako ne odgovarja za vsebino, ki jo objavijo uporabniki na forumu, malih oglasih ter ostalih prosto dostopnih interaktivnih komunikacijskih orodjih. Ker so te odprte za splošno uporabo je nemogoče imeti nadzor nad objavljenimi osebnimi mnenji.

Pridržujemo si pravico za odstranjevanje materiala, ki je ocenjen kot neprimeren. To se nanaša predvsem na odbijajoče, žaljive, obrekljive izjave, šarlatanstvo, kot tudi na dokazano škodljive posege, nezakonite ali druge vsebine, ki se ne skladajo z moralnimi in etičnimi načeli. Uporabnike prosimo, da nas takoj obvestijo ( [email protected]), če se jim bo katera koli vsebina zdela neprimerna ali nepravilna.

Vizitka

Varstvo zasebnosti podatkov