Vsem udeležencem v prometu z zdravili zu uporabo v veterinarski medicine

(03.07.2012) V skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS štev. 31/06 in 45/08) so lekarne, veletrgovine in proizvajalci zdravil oziroma imetniki dovoljenj za promet z zdravili dolžni zagotavljati redno oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

veterinarska zbornica Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju JAZMP) ponovno opozarja veletrgovce zdravil za uporabo v veterinarski medicini na obveznost javnih storitev veletrgovcev iz 6. točke prvega odstavka 74. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006; št. 45/2008, v nadaljevanju ZZdr-1), da zagotavljajo stalen in ustrezen izbor zdravil s katerim zadoščajo zahtevam posameznega geografskega področja in v zelo kratkem času dostavljajo zahtevane dobave na zadevnem območju. Enako, v skladu z 41. točko 6. člena ZZdr-1, velja tudi za imetnike dovoljenj za promet z zdravili.

Zaradi neupoštevanja določil ZZdr-1 in neustreznega odziva na potrebe trga prihaja do motenj oskrbe z določenimi zdravili in do poznega obveščanja ali ne-obveščanja JAZMP, kot pristojnega organa. S tem se ogroža javno zdravje.

Zato v primeru:

  • če ni na razpolaga zdravila, ki ima dovoljenje za promet ali je na veljavnem seznamu nujno potrebnih zdravil (Odredba o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, veljavna izdaja v času objave tega obvestila: Uradni list RS, št. 28/2011), ima uporabnik zdravila pravico zahtevati od veletrgovca, da ga pridobi in izda čim prej oziroma v najkrajšem času;
  • če v lekarni predpisanega zdravila ni, mora lekarna zahtevati od veletrgovca, da ga dobavi čim prej oziroma v najkrajšem času;
  • če v veletrgovini predpisanega zdravila ni, mora veletrgovec zahtevati od proizvajalca oziroma imetnika dovoljenja za promet, da ga dobavi čim prej oziroma v najkrajšem času, oziroma v primeru prodajalčeve neodzivnosti preskrbeti zdravilo z nakupom pri drugem veletrgovcu, ki opravlja svojo dejavnost v RS ali EU/EGP in ga dati v promet v skladu s predpisi; isto velja za zdravila, ki so nujno potrebna za posamično zdravljenje.

V primeru, da preskrbovalna veriga, katere dejavnost določajo predpisi, ne deluje oziroma, če se redna oskrba z zdravili na kateri koli zgoraj opisani stopnji ne zagotovi, spodbujamo končne uporabnike in kupce zdravil, da o tem nemudoma obvestijo Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na e-naslov [email protected] z navedbo:

  • veletrgovine ali imetnika dovoljenja za promet, ki preskrbe v skladu z zakonodajo ni zagotovil,
  • zdravila, ki ni bilo zagotovljeno,
  • datuma zahteve,
  • vaših kontaktnih podatkov (ime, priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov).

Ponovno tudi opozarjamo veletrgovce in jih pozivamo, da se v najkrajšem možnem času odzovejo na zahteve po zdravilih in zanje v najkrajšem času, kot to določa zakon vložijo vlogo za izdajo dovoljenja za vnos/uvoz nujno potrebnih zdravil, ki ga bo JAZMP izdala po

obravnavi njihove vloge za izdajo le-tega. JAZMP veletrgovcem tudi predlaga, da v svojih vlogah za izdajo dovoljenja za vnos/uvoz vključijo zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v državah članicah EU/EGP.

JAZMP bo redno spremljala izpolnjevanje omenjenih obveznosti in v skladu s 116. in 117. členom ZZdr-1, ukrepala v skladu s pooblastili in dosledno izvajala sankcije za ugotovljene prekrške.

Sorodni članki

Veterinarsko društvo Celje

Tradicionalni športni dan Veterinarskega društva Celje

Veterinarsko društvo Celje vabi na tradicionalni športni dan v Športni park Kozje
preberi več

26. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije  Tokratno 26. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije se bo odvijalo v Kongresnem centru Habakuk 26. in 27. oktobra 2023

27. strokovno srečanje članov VZbSi

Veterinarska zbornica Slovenije vabi vse članice in člane na 27. strokovno srečanje, ki bo potekalo v Termah Zreče, 9. in 10. maja 2024.
preberi več

Slovenski veterinarski kongres 2024

Slovenski veterinarski kongres 2024

V letu 2024 bo ponovno organiziran Slovenski veterinarski kongres, največje strokovno in znanstveno srečanje slovenskih veterinarjev
preberi več

26. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije  Tokratno 26. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije se bo odvijalo v Kongresnem centru Habakuk 26. in 27. oktobra 2023

26. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije

Tokratno 26. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije se bo odvijalo v Kongresnem centru Habakuk 26. in 27. oktobra 2023
preberi več

Predavanje Abortusi pri govedu in BVD

Spomladansko strokovno izpopolnjevanje članov VzbSi

Spomladansko strokovno izpopolnjevanje članov VzbSi v Zrečah se bo letos odvijalo 11. in 12. maja
preberi več

Predavanje Abortusi pri govedu in BVD

Izobraževanje v organizaciji Veterinarske zbornice Slovenije

Veterinarska zbornica Slovenije vabi na izobraževanje Izvajanje ukrepa Dobrobit živali v letu 2023 – BVD: VLOGA VETERINARJEV IN VETERINARSKIH ORGANIZACIJ
preberi več

Predavanje Abortusi pri govedu in BVD

Jesensko strokovno izpopolnjevanje članov VzbSi

Veterinarska zbornica Slovenije obvešča vse svoje članice in člane, da bo 24. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije potekalo v Termah Zreče, 13. in 14. oktobra 2022.
preberi več

Fotografije izobraževanja VZbSi v Zrečah

Fotografije izobraževanja VZbSi v Zrečah

Udeležili smo se pomladnega strokovnega srečanja v Zrečah, ki se je odvijalo 26. in 27. maja 2022
preberi več