Spremljanje prisotnosti lyssavirusov pri netopirjih

(04.06.2012) Netopirji so verjetno pomembni rezervoarji različnih virusov, med drugim tudi virusov iz družine Rhabdoviridae v katero spadajo tudi virus stekline in evropska netopirska lyssa virusa I. in II (European bat lyssavirus I / European bat lyssavirus II; EBLV I /II) ter kavkazijski netopirski lyssa virus (npr. Calisher in sod. 2006).

V Evropi so do sedaj našli EBLV I predvsem pri poznih netopirjih (Eptesicus serotinus) ter EBLV II predvsem pri obvodnih netopirjih (Myotis daubentonii) in močvirskih netopirjih (M. dasycneme), vendar so virusa našli tudi pri drugih vrstah netopirjev.

Namen naloge je bil z aktivnim terenskim vzorčenjem preveriti ali so lyssa virusi prisotni tudi pri netopirjih v Sloveniji. Ciljni vrsti sta bili zaradi višje stopnje možnosti okužbe pozni netopir in obvodni netopir (močvirski pri nas še ni bil zabeležen) in še tri dodatne ciljne vrste – mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), navadni netopir (Myotis myotis) in navadni mračnik (Nyctalus noctula), ki običajno tvorijo gruče v stavbah in zato lahko pogosteje prihajajo v stik z ljudmi.

V letu 2008 je bilo prvič izvedeno spremljanje prisotnosti Lyssa virusov pri netopirjih v Sloveniji. Rezultati vseh preiskav vzorcev na prisotnost Lyssa virusov so bili negativni.

Sorodni članki

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

Z 20. septembrom 2019 se je pričela jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca oktobra 2019
preberi več

Veterinarska uprava Republike Slovenije

28. september - Svetovni dan boja proti steklini

28. september je Svetovni dan boja proti steklini, katerega namen je osveščanje ljudi po vsem svetu o pomenu stekline pri živalih in ljudeh, kako jo preprečimo in kako izločimo glavne vire stekline
preberi več

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Akcija cepljenja lisic proti steklini

Veterinarska uprava RS izvaja akcijo cepljenja lisic proti steklini zaradi varovanja ljudi pred to izredno nevarno boleznijo. S položenimi vabami se aktivno zaščiti populacija lisic v slovenskih gozdovih ter prepreči širjenje bolezni
preberi več

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Izobraževanje skrbnikov piščancev

V skladu s 53. in 54. členom Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10) so skrbniki piščancev dolžni opraviti izobraževanje in preizkus znanja
preberi več

Veterinarska uprava Republike Slovenije

VURS je o virusnem artritisu obveščal rejce

V zvezi z informacijami, ki so se pojavile v javnosti, da je Veterinarska uprava skrivala bolezen kužni artritis koz pojasnjujemo sledeče.
preberi več