VURS je o virusnem artritisu obveščal rejce

(23.04.2012) V zvezi z informacijami, ki so se pojavile v javnosti, da je Veterinarska uprava skrivala bolezen kužni artritis koz pojasnjujemo sledeče.

Virusni artritis / encefalitis koz (CAE) se ne prenaša na ljudi in neposredno ne vpliva na varnost živil. Bolezen uvrščamo med t.i. gospodarske bolezni saj so ukrepi za preprečevanje vnosa teh bolezni v rejo in njihovo širjenje znani in se jih da enostavno izvajati.

Preprečevanje vnosa gospodarskih bolezni v rejo je v prvi vrsti odgovornost imetnika živali, ki z izvajanjem bioloških varnostnih ukrepov (vnos preverjeno zdravih živali v čredo, izolacija novo nabavljenih živali,...) lahko prepreči vnos in širjenje bolezni in s tem prepreči škode, ki bi jih taka bolezen lahko povzročila. Zato za zatiranje teh bolezni država in VURS nimata predvidenih sredstev.

V letu 2005 je VURS, zaradi ugotovitve stanja v RS, opravil monitoring na CAE in na MAEDI/VISNA pri ovcah. V tem letu so bila v monitoringu  zajeta vsa registrirana gospodarstva z drobnico. Preiskan je bil 29.301 vzorec, od tega je bilo serološko pozitivnih na obe bolezni 1.325 vzorcev (4,5%).

Uradni veterinarji so na vseh gospodarstvih s pozitivnimi serološkimi reaktorji opravili pregled reje in obvestili imetnika živali o rezultatih preiskav. O pregledu reje so izpolnili tudi obrazec. Torej je informacija,  da je VURS bolezen komerkoli prikril, očitno zavajanje javnosti!

Sorodni članki

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

Z 20. septembrom 2019 se je pričela jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca oktobra 2019
preberi več

Veterinarska uprava Republike Slovenije

28. september - Svetovni dan boja proti steklini

28. september je Svetovni dan boja proti steklini, katerega namen je osveščanje ljudi po vsem svetu o pomenu stekline pri živalih in ljudeh, kako jo preprečimo in kako izločimo glavne vire stekline
preberi več

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Akcija cepljenja lisic proti steklini

Veterinarska uprava RS izvaja akcijo cepljenja lisic proti steklini zaradi varovanja ljudi pred to izredno nevarno boleznijo. S položenimi vabami se aktivno zaščiti populacija lisic v slovenskih gozdovih ter prepreči širjenje bolezni
preberi več

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Izobraževanje skrbnikov piščancev

V skladu s 53. in 54. členom Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10) so skrbniki piščancev dolžni opraviti izobraževanje in preizkus znanja
preberi več

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Spremljanje prisotnosti lyssavirusov pri netopirjih

Netopirji so verjetno pomembni rezervoarji različnih virusov, med drugim tudi virusov iz družine Rhabdoviridae v katero spadajo tudi virus stekline in evropska netopirska lyssa virusa I. in II (European bat lyssavirus I / European bat lyssavirus II; EBLV I /II) ter kavkazijski netopirski lyssa virus
preberi več