Inovativno zdravljenje mačjega FISS (Feline Injection Site Sarcoma)

(17.09.2013) „V povprečju evropski veterinar praktik sprejme dva do tri paciente z mačjim sarkomom v letu dni,“ poroča Pascal Fayard, vodja marketinga v Evropi. Citira rezultate ankete, izvedene med 500 veterinarji splošne prakse v petih evropskih državah.  

V svojem govoru na Merialovi konferenci, 29. maja v Lizboni, ki se je odvijala v sklopu kongresa Evropskega združenja veterinarske onkologije, European Society of Veterinary Oncology, je naznanil vseevropsko lansiranje novega imunoterapevtskega zdravila Oncept IL-2 za letošnjo jesen, ki se bo uporabljajo za zdravljenje mačjega fibrosarkoma.

Interleukin: stimulacija protitumorske obrambe

„Interleukin 2 (IL-2) stimulira rast in aktivnost T-limfocitov in naravnih celic ubijalk, produkcijo drugih citkoinov kot je interferon gama ter izboljšuje spominski specifični protitumorski imunski odziv,“ pojasnjuje Hervé Poulet, vodja Merialovih oddelkov Bio development Europe in Research and Development (R&D).


Govorniki Merialove konference, z leve proti desni: Patrick Devauchelle (Živalski onkološki center, Maisons-Alfort), Dominique Jas (R&D Merial), Catherine Pépin (Tehnični vodja za male živali, Merial), Pascal Fayard (Vodja marketinga za male živali, Merial), Ana Lara (Royal Veterinary College, London), Hervé Poulet (R&D Merial), Jolle Kirpensteijn (Univerza v Utrechtu, moderator)

„Pri človeku so bile visoke doze IL-2 odobrene za terapijo metastaziranega melanoma in karcinoma ledvičnih celic.“ Kljub temu pa visoke odmerke sistemskega IL-2 povezujejo z nekaterimi neželenimi učinki, kot je povečana prepustnost mikrocirkulacije (ang. capillary leak syndrom), medtem pa je njegova klinična učinkovitost omejena zaradi kratke, le nekaj dnevne razpolovne dobe IL-2.

Za izboljšanje delovanja so bili proučevani mnogi lokalni IL-2 aplikacijski sistemi, vključno s prostim rekombinantnim IL-2, vezavami na DNK plazmide, virusnimi vektorji, IL-2 sekrecijskimi celicami ter na protitelesa usmerjenimi IL. Terapevtska učinkovitost lokalne terapije z IL-2 je bila potrjena pri več primerih rakavih obolenj kot so konjski sarkoidi, pasji melanomi in neresekcijski mastocitomi.

„Za mačji fibrosarkom smo izbrali virusni vektor canarypox (ALVAC®), ki na svoji površini izraža IL-2: je izjemno varen, ker se ne replicira in ekpresira IL-2 lokalno. Dokazano je učinkovita dodatna terapija z IL-2  k kirurški odstranitvi in radioterapiji,“ zaključuje dr. Poulet.  

Zmanjša nevarnost ponovitve za 65%

Rezultate monocentrične klinične študije, ki potrjuje učinkovitost in varnost tega imunološkega zdravila za uporabo v veterinarski medicini, je predstavila Dominique Jas (Merial R&D). Enainsedemdeset mačk s prvim pojavom felinega fibrosarkoma je bilo napotenih na postoperacijsko radioterapijo.

Razdelili so jih v tri terapevtske skupine: kontrolno (kirurška odstranitev in radioterapija), skupino zdravljeno z nizkimi dozami IL-2 (kirurška odstranitev, radioterapija in IL-2) ter skupino zdravljeno z visokimi dozami IL-2 (kirurška odstranitev, radioterapija in IL-2). Mačke so bile v študijo vključene mesec dni po kirurški terapiji, čeprav vse napotne klinike niso nujno upoštevale tega časovnega okvirja.

Vsekakor so bile stopnje zaceljenosti kirurških ran primerljive  v vseh skupinah. Terapija (D0, D7, D14, D35, D49) se je pričela izvajati dan pred začetkom radioterapije (D1 in D3). Mačke so bile klinično pregledane vsake tri mesece ter pregledane s CT po 3, 6, 12 in 24 mesecih.

Za povečanje varnosti so bile živali iz testne skupine visokih doz monitorirane leto dni, za preverjanje učinkovitosti pa so bile mačke testne skupine nizkih doz monitorirane še dve leti.  

Mačke, zdravljene z lokalnim ALVAC IL-2 so imele občutno daljša povprečna obdobja do recidiv (>730 dni) kot kontrolna skupina (287 dni). Rezultati so pokazali tudi znatno zmanjšanje tveganja za ponovitev obolenja v primerjavi s kontrolno skupino,  po enem letu (56%) in po dveh letih (65%).

Terapijo z Oncept IL-2 so živali dobro prenašale, čas do ponovitve bolezni pa se je zelo podaljšal brez sprememb splošne kvalitete  življenja. „Študija je dokazala, da je kontrolna skupina, ki ni prejemala imunoterapije, imela slabše rezultate od obeh zdravljenih skupin – kljub dejstvu, da so zdravljene mačke prejele skupaj 30 odmerkov IL-2,“ je dr. Jas odgovorila na vprašanje ali niso bile injekcije rizični faktor za razvoj FISS.

Španski kolegi, ki nimajo možnosti za radioterapijo malih živali, so povprašali tudi o možnih prednostih pri mačkah, ki so zdravljene le kirurško. „Trenutno imamo uradne podatke le za sočasno kirurško in radiološko terapijo,“ je poudarila dr. Jas, vendar dodala, da je druga omenjena možnost trenutno v fazi raziskav.  

Vseevropsko lansiranje to jesen

„Z veseljem in  ponosom vam sporočamo novico o prihajajočem lansiranju nove imunoterapije - rekombinantnega imunološkega zdravila za uporabo v veterinarski medicini: felinega IL-2, ki ga lokalno izraža  canarypox virus,“ je dodala Catherine Pépin, tehnična vodja za male živali pri Merialu.

„Smisel je v dopolnilni terapiji pri mačkah s fibrosarkomom (premera 2-5 cm) brez metastaz ali vključenih bezgavk z namenom zmanjšanja rizika za ponovitev ter za podaljšanje faze do recidiv.“

Oncept IL-2, rezultat dolgotrajnega sodelovanja Merial R&D z vodilnimi onkološkimi strokovnjaki, je prvi imunoterapevtik za zdravljenje raka, odobren za uporabo v veterinarski medicini v Evropi. „Pričakujemo, da bomo Oncept IL-2 jeseni lansirali po vsej Evropi,“ dodaja Pascal Fayard.

Predstavil je tudi pakiranja (eno pakiranje vsebuje 6 odmerkov, ki odgovarjajo poteku terapije) in pogoje shranjevanja (v hladilniku, kot cepiva). Pričakovana cena še ni znana, vendar bo brez dvoma občutno presegala sto evrov.   

Oncept IL-2: šest odmerjanj: pet injekcij v tumorsko tkivo - eno zdravljenje

Potrebnih je 6 6 odmerjanj zdravila za lokalno infiltracijo v tumorsko zabrazgotinjeno tkivo. Namen izdelka je specifičen: „ zmanjšanje tveganja za ponovitev bolezni ter podaljšanje faze do recidiv pri mačkah s fibrosarkomom (premera 2-5 cm) brez metastaz ali vključenih bezgavk, kot dodatek k operaciji in radioterapiji.“

Po rekonstituciji zdravila se 5 x subkutano injicira (po 0,2 mL) v in okoli mesta izrezanega tumorja: „ena injekcija v vsak kot in ena v center navideznega kvadrata velikosti 5 x 5 cm, lociranega na sredini kirurške rane.“

Potek vključuje štiri terapije v enotedenskih intervalih ( dan 0, D7, D14, D21), ki ji sledita dve terapiji v dvotedenskih intervalih (D35, D49). Zdravljenje je treba pričeti en dan pred začetkom radiacijske terapije ter po možnosti en mesec po operativni odstranitvi. Ob aplikaciji pa ni potrebno upoštevati nikakršnih posebnih varnostnih navodil, saj „je rekombinantni canarypox varen, felini IL-2 pa ima zelo nizko biološko aktivnost pri človeku“.

FISS – prvi kirurški poseg je poglavitni prognostični faktor

„Povezava med injiciranjem in razvojem mačjega FISS sarkoma je bila prvič opažena v osemdesetih letih,“ opozarja Ana Lara (Royal Veterinary College, VB). Študije so pokazale povezavo široke palete injekciranja zdravil in povzročitve lokalnega vnetja, ki mu sledi patološka proliferacija fibroblastov in mioblastov.

„Ti sarkomi so dokazano izjemno lokalno infiltrativni, vendar kažejo nizko stopnjo metastaziranja.“ Kljub dejstvu, da je neoplazija povezana z veterinarsko prakso, obstaja potencial za preventivo in zgodnjo diagnostiko: „Poznamo rizično populacijo (pogoste prejemnike injekcij) in lokacijo (mesto aplikacije).“

Zaradi tega je pomembna analiza koristi in tveganja pred zdravljenjem mačk z zdravili za injiciranje in pred uporabo cepiv, pri čemer je treba upoštevati, da so nekatera zdravila in cepiva posebej formulirana za uporabo pri mačkah in zaradi odsotnosti adjuvansov pojav FISS zmanjšujejo na zanemarljivega. „Ob sumu na FISS nikdar ne izvajajte ekscizijske biopsije.

Ta škodljivo vpliva na prognozo,“ je posvarila dr. Lara, „Pravzaprav je poglavitni faktor dobre prognoze takojšnja kirurška terapija, ki mora biti agresivna. Robovi morajo biti široki 4-5 cm ter globoki vsaj 2 plasti fascije.“ Prav tako je opozorila na pravilo 3-2-1: „Biopsija pride v poštev v primeru, ko tvorba obstaja več kot 3 mesece, če je večja od 2 cm ali če se je pojavila v roku 1 meseca od injekcije.“

Sočasna radioterapija podaljša interval pred ponovnim pojavom, vendar ne poveča stopnje ozdravitve, ob tem pa tudi ni možna v vseh evropskih državah. Kemoterapija bi lahko bila smiselna pri mačkah z neresektabilnimi ali metastaziranimi tumorji.

Merial z velikimi koraki vstopa na področje veterinarske onkologije s povsem novimi pristopi. Omenjeni Oncept IL-2 je le prvo tovrstno zdravilo registrirano v Evropi;  Merialov razvoj se tu ne bo ustavil. V kratkem bo v Evropi registrirano tudi cepivo za zdravljenje malignega melanoma pri psih (v Ameriki je že registrirano in s posebnim dovoljenjem za uvoz je bilo že večkrat uvoženo v Slovenijo za potrebe Slovenskih onkologov), v razvoju pa so še mnoge druge indikacije v veterinarski onkologiji.

Merial se zavezuje varnemu zdravljenju in cepljenju mačk – linija cepiv Purevax je neadjuvirana in zato varna za uporabo pri mačkah tudi s stališča preprečevanja nastanka fibrosarkomov.

V Sloveniji Merial zastopa podjetje Vetpromet d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana. Za vse nadaljnje informacije v zvezi z onkološkimi, ter seveda vsemi drugimi Merialovimi zdravili, so vam z veseljem na voljo na tel: 01/256 78 06 ali [email protected].

Sorodni članki

Francesca Angiolan; Vir slike: Francesca Angiolani

Gekoni poznajo svoj vonj

Raziskovalci z Univerze v Bernu so v novi eksperimentalni študiji dokazali, da lahko gekoni z jezikom razlikujejo svoj telesni vonj od vonja drugih vrst živali
preberi več

University Oxford; Vir slike: F.

Nova študija opredeljuje ključne dejavnike uspeha pri prizadevanjih za ponovni vzpon velikih zveri

Nova raziskava je opredelila najpomembnejše dejavnike, ki odločajo o uspešnosti prizadevanj za premestitev velikih zveri na različna območja
preberi več

EFSAEvropska lisičja trakulja v porastu: Študija kaže na širjenje v ZDA

Evropska lisičja trakulja v porastu: Študija kaže na širjenje v ZDA

Alveolarna ehinokokoza (AE) je huda parazitska bolezen, ki jo povzroča lisičja glista in je smrtna, če se ne zdravi
preberi več

oči - ZooSofia

Vabilo k anketi o neinvazivnem označevanju eksotičnih ljubljenčkov in mačk

Biometrični čitalec je namenjen identifikaciji živali na podlagi očesne šarenice. Podobno kot uporabljamo pri ljudeh prstne odtise, lahko uporabimo pri živalih očesno šarenico
preberi več

Maček Pauli iz Zavetišča za živali na Dunaju

Novosti glede zdravljenja FIP – mačjega infekcioznega peritonitisa

Mednarodna supina strokovnjakov iz Nemčije, Belgije in Švice je z aktualno študijo testirala novo zdravilo proti FIP
preberi več

Laboklin predstavlja novo zanimivo fotografijo

Laboklin predstavlja novo zanimivo fotografijo. Kakšna je vaša diagnoza?

Ljubitelji ugank, ponovno imamo nekaj za vas! Laboklin vam predstavlja novo zanimivo fotografijo posebnega kliničnega primera
preberi več

Laboklin predstavlja novo zanimivo fotografijo. Le kaj bi to lahko bilo?

Laboklin predstavlja novo zanimivo fotografijo. Le kaj bi to lahko bilo?

Ljubitelji ugank, ponovno imamo nekaj za vas! Laboklin vam predstavlja novo zanimivo fotografijo posebnega kliničnega primera
preberi več

Prikazujemo vam redek vpogled v ustno votlino Afriškega beloprsega ježa (samica, 5 let)

Laboklin predstavlja novo zanimivo fotografijo. Le kaj bi to lahko bilo?

Ljubitelji ugank, ponovno imamo nekaj za vas! Laboklin vam predstavlja novo zanimivo fotografijo posebnega kliničnega primera
preberi več