Z zmanjšanjem populacije muh do boljših pogojev reje

(11.05.2023) Nadloga, ki preko poletnega obdobja dela veliko preglavic živalim in ljudem, so muhe. Visoka vlaga, vročina ter veliko organske snovi v okolju predstavljajo dobre pogoje za razvoj muh, pri čemer je, zaradi hitrega razmnoževanja, njihovo zatiranje težavno.

Avtor prispevka: Rok Marzel, DVM, spec. bujatrike

Nadloga, ki preko poletnega obdobja dela veliko preglavic živalim in ljudem, so muhe. Visoka vlaga, vročina ter veliko organske snovi v okolju predstavljajo dobre pogoje za razvoj muh, pri čemer je, zaradi hitrega razmnoževanja, njihovo zatiranje težavno. Velika obremenitev z muhami negativno vpliva na dobro počutje, prirejo in zdravstveno stanje živali. Zatiranje muh v rejah govedi je tako zelo pomemben dejavnik v sklopu dobrobiti živali.

Poznamo več vrst muh, vendar v rejah govedi največkrat zasledimo hišno muho (Musca domestica) in hlevsko muho (Stomoxys calcitrans). Hišne muhe najdemo po celem svetu in predstavljajo okoli 95 % vseh muh. Pogoste so v zaprtih in slabo prezračenih hlevih. Zaradi visoke vlažnosti okolja in stalne prisotnosti telet, so boksi za teleta zelo primerni za njihov razvoj. Tudi sami telečji iztrebki vsebujejo zanje pomembne hranilne snovi. Za hišne muhe je značilno, da pri iskanju hrane in primernega mesta za razmnoževanje preletijo velike razdalje. Jajčeca ležejo v organske snovi, kot so gnoj in ostali razpadajoči materiali, pogosto blizu vodnih napeljav. V

eliko število muh lahko postane izredno moteče tako za živali, ljudi, ki z njimi delajo ter prebivalce v okolici hlevov. Pomembne so tudi kot prenašalci različnih povzročiteljev bolezni. Povezujemo jih z večjim številom mastitisov v reji, saj se hranijo z mlekom, ki izteka iz vimen obolelih živali in tako prenašajo povzročitelje mastitisa na seske zdravih živali. Medtem ko se hišne muhe prehranjujejo predvsem z organskim materialom in živali motijo z brenčanjem in lezenjem, pa se hlevske muhe prehranjujejo s krvjo živali. Imajo ustni aparat, proboscis, izoblikovan kot bodalo, s katerim prebadajo kožo. Ti vbodi so zelo boleči in močno vznemirjajo govedo.

Hlevske muhe primarno napadajo govedo in konje, lahko pa tudi ljudi in hišne ljubljenčke. Poleg hlevov jih pogosto zasledimo na pašniku, kjer večino časa preživijo stran od živali, nanje se vračajo večkrat dnevno, da se nahranijo s krvjo. Že majhno število muh povzroči prestopanje, brcanje pod trebuh in splošni nemir pri govedu. To se pozna na manjši konzumaciji krme, krajšem počitku in konstanto prisotno bolečino, kar se odrazi z zmanjšano prirejo. Hlevske muhe odlagajo jajčeca v mokro slamo in gnoj ter druge ostanke krme. Pogosto mesto za razmnoževanje so krmilni obroči na pašnikih, kjer ostanki krme na tleh predstavljajo zelo dobro okolje za njihov razvoj.

Muha v svojem razvoju zamenja 4 oblike. Razvoj poteka od jajčeca, ličinke, bube do odrasle muhe. V poletnih mesecih, ko so temperature visoke, poteka ta razvoj zelo hitro. Od jajčeca do odrasle muhe lahko poteče le 7 – 14 dni, odrasle muhe pa se lahko začnejo razmnoževati že 3 – 4 dni po izvalitvi. Muhe proizvedejo preko leta več generacij. Te se prekrivajo, saj razvojne faze potekajo istočasno.  

Hišna muha

Hišna muha

Odrasli osebki so velikosti 6 - 7 mm.

Živijo 15 – 25 dni.V življenju izležejo od 350 - 900 jajčec, v 3 - 4 dnevnih intervalih po 75 - 150 jajčec.

Razvojni krog od jajčeca do odraslega osebka pri optimalni temperaturi traja 7 - 10 dni.

Povzročajo širjenje mastitisa in drugih bolezni.

Hlevska muha

Hlevska muha

Odrasli osebki so velikosti 6 - 7 mm, bodalast ustni aparat, s katerim prebadajo kožo.

Živijo 20 - 30 dni.V življenju izležejo do 800 jajčec, v intervalih po 60 - 130 jajčec.

Razvojni krog od jajčeca do odraslega osebka traja 12 - 20 dni.

Zmanjša priraste in prirejo mleka za 15 - 30 %.

Večina metod za zatiranje muh je usmerjenih na uničevanje odraslih osebkov. Ne glede na to, da so odrasle muhe tiste, ki delajo največ škode, pa je potrebno vedeti, da predstavljajo le okrog 20 % populacije. Ostalih 80 % populacije predstavljajo jajčeca, ličinke in bube (Slika 1). Če želimo ohraniti število odraslih muh v sprejemljivem številu moramo z zatiranjem začeti že zgodaj spomladi, ko je njihovo število še majhno.

Za zatiranje je potrebno izbrati različne načine, ki so lahko fizikalni, biološki ali kemični. Pri fizikalnih ukrepih je pomembno, da zmanjšujemo substrat kamor muhe zalegajo jajčeca. Sem sodi redno odstranjevanje gnoja, mešanje gnojevke, odstranjevanje nastilja in odpadle silaže ter ostankov ostale krme, tudi s pašnikov, kjer je prav tako potrebno redno premikati krmilni obroč in živali. Za odstranjevanje muh lahko uporabimo tudi različne muholovce, električne pripomočke, ki privabljajo muhe s pomočjo UV žarkov ter druge mehanske pasti, kamor muhe privabljamo s feromonskimi vabami ali poslikavami obrisov muh. Dobra ventilacija v hlevih prav tako zmanjšuje njihovo prisotnost.

Pri biološkem zatiranju nam pomagajo že lastovke in netopirji, ki se pogosto naselijo v hlevih. Muhe imajo določene sovražnike tudi med insekti, kot so sršeni, ose in pršice. Ta princip lahko izkoristimo z naselitvijo umetno vzgojenih naravnih plenilcev zalege. V hleve z rešetkastimi tlemi lahko naselimo biološke muhe. Te so manjše, zadržujejo se v kanalih pod rešetkami in zalegajo v skorjo gnojevke. Njihove ličinke se prehranjujejo z ličinkami ostalih muh v hlevu. Za hleve z nastiljem so bolj primerne mini ose, ki se prehranjujejo z bubami ostalih muh v hlevu in tako zavrejo njihov razvoj.

Na trgu obstaja veliko kemičnih snovi s katerimi zaviramo razvoj muh. Glede na to, da številni negativno vplivajo na zdravje ljudi in živali mora biti njihova uporaba preudarna, hkrati pa jih je potrebno zaradi razvoja odpornosti muh pogosto menjavati. Odraslih muh ni mogoče v celoti odstraniti, vendar lahko z uporabo različnih adulticidov zmanjšamo njihovo število na sprejemljivo raven.

Pripravki so lahko v granulah, zrncih ali prahu in jih pripravimo kot raztopino, ki jo pršimo z brizgalkami po mestih, kjer se muhe zadržujejo. Taka mesta so stene, okenski okvirji, stebri, idr. Tovrstni adulticidi vsebujejo piretroide s kontaktnim učinkom. Uporabljamo lahko tudi sredstva, ki so jim dodani atraktanti, torej sredstva, ki muhe privlačijo. Te lahko nanesemo v obliki premazov na stene, stebre ali na namensko narejene plošče in jih muhe zaužijejo.

Za učinkovito zatiranje muh pa ni dovolj zgolj zmanjševanje odraslih osebkov ampak moramo zatirati tudi njihove razvojne oblike (Slika 2). Sredstva za uničevanje razvojnih oblik imenujemo larvicidi. V obliki zrnc ali vodnih raztopin jih nanašamo na površino gnoja oziroma na težje dostopna mesta, ki so dobra za razmnoževanje muh. Za zagotavljanje optimalnega delovanja jih moramo nanesti večkrat zaporedoma, da tako ujamemo razvojne oblike v pravem času razvoja.

Za zaščito živali pred muhami lahko uporabimo tudi kontaktne repelente na bazi deltametrina (Slika 3). Te polijemo po koži živali in odganjajo muhe od 6 – 8 tednov, odvisno od vrste muh, infestacije in vremenskih pogojev. Uporabimo jih lahko za teleta ter odraslo govedo, ki je nastanjeno v hlevu, še posebej pa svetujem njihovo uporabo za živali v izpustu ali na paši, saj so številni drugi pristopi za zatiranje muh tam neuporabni.

Na zatiranje muh se spomnimo predvsem takrat, ko je njihovo število največje in so tudi najbolj moteče. Ne glede na uporabljene metode bomo takrat manj uspešni. Zavirali bomo populacijo odraslih muh, vendar bo njihovo število kljub vsemu ostalo visoko. Pomembno je, da o muhah razmišljamo še pred poletnim vrhom ter začnemo z zatiranjem pravočasno. Uporabiti moramo različna sredstva, ki jih med seboj kombiniramo ter jih pogosto, zaradi odpornosti muh, tudi zamenjamo.

Slika 1: Zatiranje muh mora biti sistematično ter usmerjeno proti vsem razvojnim stopnjam. Iz piramide mušje populacije je razvidno, da so odrasle muhe le vrh ledene gore, medtem ko razvojne stopnje predstavljajo 80 % populacije, iz katerih se vsak dan razvijejo nove in nove muhe.

Slika 1: Zatiranje muh mora biti sistematično ter usmerjeno proti vsem razvojnim stopnjam. Iz piramide mušje populacije je razvidno, da so odrasle muhe le vrh ledene gore, medtem ko razvojne stopnje predstavljajo 80 % populacije, iz katerih se vsak dan razvijejo nove in nove muhe.

Neporex

Slika 2: Za uspešno zatiranje muh je pomembno, da zatiramo tako odrasle osebke, kot njihove razvojne oblike. Z larvicidom Neporex® prekinemo razvojni krog različnih vrst muh že v fazi ličinke, medtem ko z Agito® delujemo na odrasle osebke hišne muhe (Vir: Elanco).

V poletnih mesecih, ko je prisotnost muh zelo velika, lahko živali zaščitimo z uporabo repelentov. Z njimi zmanjšujemo število muh, ki sedajo na živali. Na ta način izboljšamo počutje živali ter zmanjšamo prenos patogenih bakterij, ki povzročajo vnetje mlečne žleze (Vir: Virbac, MSD)

Slika 3: V poletnih mesecih, ko je prisotnost muh zelo velika, lahko živali zaščitimo z uporabo repelentov. Z njimi zmanjšujemo število muh, ki sedajo na živali. Na ta način izboljšamo počutje živali ter zmanjšamo prenos patogenih bakterij, ki povzročajo vnetje mlečne žleze (Vir: Virbac, MSD).

Dodatne informacije o izdelku AGITA 10WG za zatiranje hišnih muh najdete na tej povezavi

Dodatne informacije o izdelku NEPOREX 2SG za zatiranje mušjih ličink


Za vse druge podrobnosi kontaktirajte ekipo oddelka Veterine na Salusu!Salus


Sorodni članki

AdTab

AdTab -  žvečljive tablete proti bolham in klopom brez recepta

Novo zdravilo brez recepta proti zajedavcem v obliki tablete za pse in mačke 
preberi več

FLEE PRŠILO

NOVO – FLEE PRŠILO

V Salusu je na voljo nov proizvod – Flee pršilo. Namenjen je lastnikom živali, ki se doma spopadajo z infestacijo bolh, da se učinkovito znebijo te nadloge
preberi več

Kužkov album in Kužkov koledar

Kužkov album in Kužkov koledar

Salus z veseljem predstavlja njihova najnovejša izdelka – Kužkov album in Kužkov koledar, ki sta namenjena strankam in njihovim ljubljenčkom
preberi več

Imaverol

Webinar - Uporaba enilkonazala pri zdravljenju dermatofitoz

V sodelovanju s podjetjem AUDEVARD, Vas podjetje Salus, Veletrgovina d.o.o., oddelek Veterine, vabi na webinar, ki bo v torek, 27.6.2023 ob 10. uri 
preberi več

VetHealth Broad spectrum kapljice za ljubljenčke

VetHealth Broad spectrum kapljice za ljubljenčke

Salus, Veletrgovina, d.o.o. vam, predstavlja novost na tržišču - VetHealth Broad spectrum kapljice s CBD
preberi več

Ubera dry

Uporaba zunanjih seskovih barier pri presuševanju krav molznic

Doba presušitve je ključno obdobje za vzdrževanje zdravstvenega stanja vimena pri kravah molznicah. V tem obdobju se vimenski parenhim regenerira in vime se pripravi na novo laktacijo. 
preberi več

Diarsanyl+TouchMe PET BLUE , GOLD in RED

TouchMe PET BLUE , GOLD in RED

SALUS, Veletrgovina, d.o.o. vam predstavlja novost na tržišču – inoativne vonjave TouchMe PET, ki temeljijo na nano tehnologiji 
preberi več

Diarsanyl+

Diarsanyl+ pasta - naravno ravnovesje za urejeno črevesno floro mačk in psov

Driska je ena najpogostejših težav, ki se pojavlja pri domačih živalih, nevarna pa je zlasti zato, ker lahko hitro vodi v dehidracijo in oslabljenost organizma. 
preberi več