Roche d.o.o.

Roche farmacevtska družba d.o.o. je hčerinsko podjetje in del skupine Roche, ki skrbi za dostopnost zdravil, diagnostičnih naprav in storitev matične družbe v Sloveniji. Začetki delovanja segajo v leto 1996, ko je bila ustanovljena podružnica, leta 2005 pa se le-ta preoblikovala v podjetje Roche farmacevtska družba d.o.o., ki združuje poslovanje obeh globalnih divizij, farmacevtike in diagnostike.

Naše temeljno vodilo je v Sloveniji omogočiti sodobno, inovativno, za bolnika prijazno zdravljenje in diagnosticiranje vseh bolezni, za katere ima družba Roche ustrezne in celovite rešitve. Svoj prispevek družbi podjetje vidi tudi v omogočanju in izvajanju kliničnih raziskav, s pomočjo katerih se lahko številni bolniki zdravijo z najsodobnejšimi zdravili, z vključevanjem slovenskih strokovnjakov v mednarodne raziskave pa podjetje prispeva tudi k razvoju medicinske znanosti v Sloveniji.

Vodovodna 109, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 360 26 00

[email protected],

www.roche.si