Meditrade d.o.o.

Naše poslanstvo je trženje visoko kakovostnih izdelkov najboljših blagovnih znamk in posredovanje najmodernejše tehnologije, znanja in storitev našim kupcem. Na vsakem področju našega delovanja želimo biti med najboljšimi, najhitrejšimi in najbolj kakovostnimi. Želimo presegati želje naših kupcev in zaposlenih.

S skrbjo za zaposlene, njihovo izobraževanje in rast v okviru podjetja uresničujemo strategijo nadgraditve klasične trgovske dejavnosti z dejavnostmi podpornih in servisnih storitev z višjo dodano vrednostjo.

Zavedamo se svoje odgovornosti do okolja, zato zaposlene vzpodbujamo k odgovornemu ravnanju z odpadki in k varčevanju s primarnimi viri in energijo.

Središka 21, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 585 46 00

www.meditrade.si