Lek z načrtnim vlaganjem v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ponovno med najboljšimi desetimi

(28.11.2011) Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je že devetič zapored prejela priznanje TOP 10 Izobraževalni management 2011.


Mag. Jasna Kos je v imenu Leka prevzela priznanje TOP 10 Izobraževalni management 2011
Planet GV in Inštitut za izobraževalni management Sofos sta namreč v sklopu 11. konference Izobraževalni management, ki je potekala v Portorožu, ponovno izbrala deset najuspešnejših podjetij in organizacij, ki so v letu 2010 največ vlagala v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Priznanje je prevzela Jasna Kos, vodja izobraževanja v Leku, članu skupine Sandoz.

»Ponosni smo, da se že deveto leto zapored uvrščamo med tista podjetja, ki v Sloveniji najbolj intenzivno in sistematično vlagajo v učenje, izobraževanje in napredovanje svojih zaposlenih.

Znanje in veščine naših zaposlenih so namreč naše najpomembnejše konkurenčne prednosti, zato jih nenehno utrjujemo, nadgrajujemo in širimo na mlajše generacije. Aktivnosti na področju izobraževanja, ki razvijajo usposobljene in motivirane zaposlene, bodo tudi v prihodnje ena naših prednostnih strateških usmeritev,« je ob prevzemu priznanja poudarila Jasna Kos, vodja izobraževanja v Leku.

Lek je družba, ki temelji na znanju ter veliko vlaga v raziskave in razvoj, zato je skrb za stalno učenje, izobraževanje in napredovanje zaposlenih ključnega pomena za rast in napredek družbe. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram so sredstva, namenjena izobraževanju zaposlenih, ostala na enaki ravni kot leto prej.

Priznanje TOP 10 Izobraževalni management pomeni dodatno potrditev teh prizadevanj in vlaganj v razvoj zaposlenih. Vodstvo Leka, člana skupine Sandoz, se namreč zaveda, da le z ustrezno organizacijo inovativnih izobraževanj na vseh ravneh in v vseh procesih, dostopnih vsem zaposlenim, lahko zagotavlja nadaljevanje visoke stopnje inovativnosti, rasti in nenehnega izboljševanja produktivnosti.

Približali izobraževanje vsem zaposlenim

»V letu 2010 smo pozornost na področju izobraževanja zaposlenih namenjali predvsem izobraževanju vodij z uvedbo internega programa izobraževanja za vodje ter približevanju izobraževanja širšemu krogu zaposlenih prek neformalnega izobraževanja, namenjenega vsem zaposlenim na vseh naših lokacijah, kar spodbuja medfunkcijsko sodelovanje in prenos znanj.

Ker smo del globalne družbe, imajo naši zaposleni možnost izobraževanja tudi v tujini, tako na Novartisovih globalnih izobraževalnih programih kot tudi širše. Kot del farmacevtske industrije smo velik poudarek namenili tudi izobraževanju s področja regulative in kakovosti ter zakonsko določenim izobraževanjem,« je razložila Jasna Kos. Poseben poudarek velja tudi medgeneracijskemu sodelovanju in prenosu znanja, ki ga vodilni strokovnjaki vestno prenašajo na mlajše kadre.

Priznanje Top 10 Izobraževalni management 2011 so poleg Leka, člana skupine Sandoz, prejeli še: Ernst & Young, Helios, Iskra Mehanizmi, Krka, NLB, Unicredit banka Slovenije, računovodska hiša Unija, Zavarovalnica Triglav in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Sorodni članki

Od leve Gerhard Schaefer, Markus Wiedmann, Susanne Bartsch, Drago Kuzman, Breda Lučić in Jeff George; Vir slike: Lek

Sandozovi raziskovalci z vsega sveta na Bledu

Namen znanstvene konference je povezovanje in izmenjava znanj ter izkušenj za snovanje in izvedbo novih raziskovalno-razvojnih zamisli
preberi več