BS-Immun

BS-Immun proizvaja specifično sestavljena cepiva in avtovakcine za vse živalske vrste. Poudarek dajemo cepivom proti bakterijsim infekcijam prebavil, dihal in kože.

Specifično sestavljene ali t.i. hlevske vakcine so inaktivirana, prilagojena cepiva, ki so izdelana iz izoliranih etioloških povzročiteljev bolezni pri živini ter se jih lahko uporablja izključno v dotični čredi. Avtovakcine so izdelane analogno za posamezno žival.

V tem primeru uporabimo povzročitelje bolezni, ki so bili izolirani in karakterizirani v diagnostičnih laboratorijih, in iz njihovi čistih kultur izdelamo odgovarjajoče cepivo.

Običajno so to inaktivirane celice ali toksoidi, ki se navadno ob dodatku adjuvansa preoblikujejo v adsorbtivno obliko, s katero dosežemo aktivno imunizacijo pred infekcijskimi boleznimi.

Za učinkovito zaščito s cepljenjem je izjemnega pomena, da je izoliran povzročitelj dejansko tudi vzrok za aktualne bolezenske znake. Velikega pomena je v ta namen vzorčenje mikrobov, kot tudi diagnostika in karakterizacija (na primer dokaz toksinov, serotipizacija...).

BS-Immun GmbH - Autogenous vaccines
Astrid Weiss, dr.vet.med., generalna direktorica

Gastgebgasse 5-13, 1230 Dunaj, Avstrija

T: +43 (0)1 997 17 39
F: +43 (0)1 236 969 89

office@bsimmun.at

www.bsimmun.at