Podjetje Animacel - pogled v laboratorij vrhunske znanosti

(14.10.2014) Animacel biotehnologija, d.o.o., (Animacel) sta leta 2011 ustanovila prof. dr. Gregor Majdič in asist. dr. Katerina Čeh, kot odcepljeno podjetje Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Na podlagi vrhunske znanosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami so razvili revolucionarno tehnologijo zdravljenja živali z boleznimi gibalnega aparata.   

Animacel biotehnologija Akademsko znanje, ki so ga pridobili z več let trajajočimi raziskavami, so prenesli v klinično veterinarsko medicino z namenom zdravljenja psov in konjev z boleznimi sklepov in vezi. Leta 2010 so uspešno izvedli prva poskusna zdravljenja tovrstnih bolezni pri živalih in tako postali eno izmed redkih podjetij na svetu s ponudbo zdravljenja živali z matičnimi celicami. V Sloveniji so že razvili

mrežo z več kot 15 priznanimi veterinarskimi organizacijami, ki ponujajo storitve podjetja Animacel za zdravljenje artritisov, osteoartritisov, poškodb kit in vezi ter poškodb hrustanca pri psih in konjih. Ekipi sodelavcev pri podjetju Animacel je v čast in veselje, da lahko lastnikom in njihovim živalim ponujajo dosežke vrhunske znanosti, ki jih že uspešno uporabljajo v praksi.


Matične celice in regenerativno zdravljenje

O matičnih celicah smo pričeli več govoriti pred skoraj dvajsetimi leti, ko so bile leta 1996 odkrite človeške embrionalne matične celice. V resnici pa poznamo matične celice že mnogo dlje. Prve presaditve matičnih celic so bile opravljene že leta 1959 in so danes v rutinski uporabi pri zdravljenju različnih oblik levkemij pri ljudeh (1).

Matične celice so pritegnile veliko pozornosti po letu 1996, ko so znanstveniki z Univerze v Wisconsinu prvič osamili človeške embrionalne matične celice (2). Ker pa je uporaba embrionalnih matičnih celic težavna in vsaj pri ljudeh etično sporna, so raziskovalci iskali druge vire matičnih celic ter kmalu odkrili, da so matične celice tudi v številnih drugih tkivih v odraslem organizmu, kot so mišice, maščobno tkivo, centralni živčni sistem in drugje (3). Matične celice iz maščobe so hitro pritegnile pozornost številnih raziskovalcev, saj jih je enostavno pridobiti, maščobno tkivo pa je lahko dostopno, zaradi česar matične celice iz maščobe predstavljajo zanimiv vir matičnih celic za uporabo pri regenerativnem zdravljenju. Matične celice iz maščobe se lahko dokazano razvijejo v različna tkiva (kostno, hrustančno, maščobno, verjetno živčno), njihov potencial za razvoj v različna tkiva ter regenerativno zdravljenje pa še ni znan v celoti (4, 5, 6).

Matične celice iz maščobe so v preteklih letih uspešno osamili tudi pri različnih domačih živalih, kot so pes, konj, prašič in druge. Zaradi natančnosti pri raziskavah (in morebitni uporabi pri zdravljenju) ter zaradi primerljivosti celic in rezultatov dela z njimi je mednarodno združenje za celična zdravljenja izdalo navodila, katere značilnosti morajo imeti matične celice iz maščobe, da jih lahko štejemo za matične. Izražati morajo celične označevalce CD73, CD90 in CD105, ne smejo pa izražati označevalcev CD45, CD34, CD14 [CD11b] in CD79 [CD19]. Poleg tega morajo biti celice sposobne diferenciacije v kostno, hrustančno in maščobno tkivo (7). Ta navodila so bila sicer izdelana za delo s človeškimi matičnimi celicami, vendar pa smo jih sprejeli tudi na področju veterinarske medicine.

Vzporedno z zanimanjem za uporabo matičnih celic pri zdravljenju v humani medicini je naraščalo zanimanje za možnost njihove uporabe v veterinarski medicini. Prvi poskusi uporabe odraslih matičnih celic za zdravljenje konj so bili narejeni leta 2002 za zdravljenje dezmitisa pomožne tetive v skočnem sklepu, pri čemer so uporabili matične celice iz kostnega mozga (8). Po tem prvem poročilu je pričelo zanimanje za uporabo matičnih celic pri zdravljenju konj naraščati, matične celice pa so se uporabljale predvsem za poskusna zdravljenja vnetij sklepov, vnetij tetiv in poškodb hrustanca. Do danes je bilo po vsem svetu zdravljenih že nekaj sto konj (z matičnimi celicami iz kostnega mozga ali maščobe) in podatki iz raziskav kažejo, da ima takšno zdravljenje nedvomno pozitivne učinke (9). Nixon in sodelavci so poročali o pomembnem izboljšanju histološke strukture tetiv po zdravljenju z matičnimi celicami (10). Prva poskusna zdravljenja psov z matičnimi celicami so bila izvedena nekaj let kasneje, pred nekaj leti pa so bili objavljeni tudi rezultati dveh kliničnih poskusov, v katerih so po uporabi matičnih celic iz maščobe ugotovili izboljšanje zdravstvenega stanja psov (11, 12).

Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani so se pričeli ukvarjati z osamitvijo odraslih matičnih celic ter njihovo morebitno uporabo za zdravljenje živali v letu 2010. Zaradi največ izkušenj po svetu so se najprej usmerili v zdravljenja ortopedskih težav. V začetku so izvedli poskusna zdravljenja psov z osteoartritisi. Drugače od metode, ki jo že nekaj let na trgu ponujajo v ZDA, so pri podjetju Animacel povsem samostojno razvili svojo metodo zdravljenja, ki se od ameriške precej razlikuje. Namesto uporabe mešanice celic, pridobljenih

iz sveže odvzetega maščobnega tkiva, ki vsebuje eritrocite, maščobne celice in številne druge celice, v svojem postopku celice osamijo iz maščobnega tkiva in jih nato gojijo v posebnih nadzorovanih pogojih, da dobijo dovolj celic za zdravljenje. Zaradi tega ima njihov postopek pomembne prednosti. Ena od njih je ta, da potrebujejo mnogo manjšo količino tkiva, iz katerega lahko pridobijo dovolj celic za zdravljenje. Druga, pomembnejša prednost pa je, da z gojenjem celic le-te obogatijo tako, da imajo v mešanici celic za zdravljenje veliko več matičnih celic, kot jih je v vhodnem materialu, saj se številne zrele celice (npr. diferencirane maščobne celice), ki so v maščobnem tkivu, ne delijo in med gojenjem v celični kulturi propadejo (ob spiranju gojišča jih odstranimo od živih celic). Ta postopek tudi dovoljuje karakterizacijo celic v skladu z navodili mednarodne zveze za celična zdravljenja in v svojih raziskavah so dokazali, da gojijo matične celice, saj celice izražajo zahtevane označevalce, z dodajanjem nekaterih rastnih dejavnikov pa lahko spodbudimo njihovo diferenciacijo

v kostno, hrustančno ali maščobno tkivo (trenutno pa izvajajo raziskavo, pri kateri skušajo celice usmeriti, da bi se razvile v živčne celice).

„Po našem postopku celice gojimo v laboratoriju približno 10 do 14 dni, dokler ne dobimo dovolj celic za zdravljenje. Nato ortoped

injicira neposredno v pasji sklep 3 do 4 milijone, v konjskega pa 6 milijonov celic. Do sedaj smo zdravili že več kot 150 psov in 10 konjev z diagnozami kot so osteoartritis kolena, kolka, komolca ali skočnega sklepa, poškodba hrustanca,displazija kolkov in kolen, poškodbe tetiv, veterinarji pa se pogosto odločajo za podporno terapijo z matičnimi celicami pri zdravljenju strganih križnih kolenskih vezi, saj je posledica takšne poškodbe pogosto vnetje sklepa (zaradi nestabilnosti sklepa), kar lahko zdravljenje z matičnimi celicami prepreči. Subjektivna ocena lastnikov ter objektivna ocena lečečih veterinarjev kaže na zmerno do močno izboljšanje pri šepanju, bolečini in splošni aktivnosti večine zdravljenih psov in konjev. Poleg tega pa je uspeh zdravljenja pri številnih psih in konjih dokazan in dokumentiran z avtoradiografskimi posnetki, na katerih lahko vidimo izboljšanje sklepnih površin in zmanjšanje kostnih izrastkov po zdravljenju z matičnimi celicami, ali z ultrazvočnimi slikanji tetiv, ki prav tako kažejo na hitro izboljšanje,“ pojasnjujejo pri podjetju Animacel.

Ob že zdaj velikih uspehih, bodo v naslednjih letih zagotovo videli velik razvoj na področju regenerativnega zdravljenja z matičnimi celicami. Tega se zavedajo tako na Veterinarski fakulteti v Ljubljani kot v podjetju Animacel, ki aktivno sodelujeta v raziskavah in prepričani so, da bo rezultat tega sodelovanja v prihodnjih letih razvoj novih načinov zdravljenja in uspešnejše pomoči vašim pacientom pri številnih drugih boleznih. Poleg tega pa v podjetju Animacel v sodelovanju z vami, veterinarji, nenehno izpopolnjujejo svoje storitve, da bi izboljšali kakovost matičnih celic in olajšali same postopke od jemanja in transporta tkiva do vračanja celic v veterinarske klinike.

Konji Animacel

Zakaj izbrati matične celice za zdravljenje psov in konjev?

 • Za bolezni, kot so artritisi, osteoartritisi, poškodbe kit in vezi ter poškodbe hrustanca, je bila do zdaj na voljo le doživljenjska protibolečinska terapija
 • Animacel je eno izmed redkih podjetij na svetu, ki omogoča vrhunsko zdravljenje z matičnimi celicami
 • Terapija z matičnimi celicami je novost v svetovnem merilu, ki omogoča ozdravitev bolezni ali vsaj zmanjšanje oz. odpravo bolečine.
 • Zdravljenje je v veliki večini primerov izredno uspešno.
 • Zdravljenje je brez stranskih učinkov, ker posnema naravne procese v telesu
 • Postopek zdravljenja je preprost in za vase paciente predstavlja minimalni stres
 • Animacel lahko skupaj z vami omogoči vašim pacientom in njihovim lastnikom boljšo kakovost življenja.

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate Animacel:
041 378 568, 041 704 480
[email protected]

Literatura

 1. Mathe, G., Jammet, H., Pendic, B., Schwarzenberg, L., Duplan, J.F., Maupin, B., Latarjet, R., Larrieu, M.J., Kalic, D., Djukic, Z., 1959. [Transfusions and grafts of homologous bone marrow in humans after accidental high dosage irradiation]. Rev Fr Etud Clin Biol 4, 226-238.
 2. Thomson, J.A., Itskovitz-Eldor, J., Shapiro, S.S., Waknitz, M.A., Swiergiel, J.J., Marshall, V.S., Jones, J.M., 1998. Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. Science 282, 1145-1147.
 3. van der Kooy, D., Weiss, S., 2000. Why stem cells? Science 287, 1439-1441.
 4. Bailey, A.M., Kapur, S., Katz, A.J., 2010. Characterization of adipose-derived stem cells: an update. Curr Stem Cell Res Ther 5, 95-102.
 5. Ding, D.C., Shyu, W.C., Lin, S.Z., 2011. Mesenchymal stem cells. Cell Transplant 20, 5-14.
 6. Gimble, J., Guilak, F., 2003. Adipose-derived adult stem cells: isolation, characterization, and differentiation potential. Cytotherapy 5, 362-369.
 7. Dominici, M., Le Blanc, K., Mueller, I., Slaper-Cortenbach, I., Marini, F., Krause, D., Deans, R., Keating, A., Prockop, D., Horwitz, E., 2006. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement. Cytotherapy 8, 315-317.
 8. Herthel, D.J., 2002. Suspensory desmitis therapies, Proceedings of 12th ACVS symposium, pp. 165-167.
 9. Fortier, L.A., Travis, A.J., 2011. Stem cells in veterinary medicine. Stem Cell Res Ther 2, 9.
 10. Nixon, A.J., Dahlgren, L.A., Haupt, J.L., Yeager, A.E., Ward, D.L., 2008. Effect of adipose-derived nucleated cell fractions on tendon repair in horses with collagenase-induced tendinitis. Am J Vet Res 69, 928-937.
 11. Black, L.L., Gaynor, J., Gahring, D., Adams, C., Aron, D., Harman, S., Gingerich, D.A., Harman, R., 2007. Effect of adipose-derived mesenchymal stem and regenerative cells on lameness in dogs with chronic osteoarthritis of the coxofemoral joints: a randomized, double-blinded, multicenter, controlled trial. Vet Ther 8, 272-284.
 12. Black, L.L., Gaynor, J., Adams, C., Dhupa, S., Sams, A.E., Taylor, R., Harman, S., Gingerich, D.A., Harman, R., 2008. Effect of intraarticular injection of autologous adipose-derived mesenchymal stem and regenerative cells on clinical signs of chronic osteoarthritis of the elbow joint in dogs. Vet Ther 9, 192-200.
 13. Frisbie, D.D., Kisiday, J.D., Kawcak, C.E., Werpy, N.M., McIlwraith, C.W., 2009. Evaluation of adipose-derived stromal vascular fraction or bone marrow-derived mesenchymal stem cells for treatment of osteoarthritis. J Orthop Res 27, 1675-1680.

Sorodni članki

Karl Grohmann

Seminar „Napredne celične terapije za zdravljenje sklepnih težav pri psih“

V soboto, 13. maja 2017 med 9. in 15. uro vas podjetje Animacel d.o.o. vabi na seminar, ki se bo odvijal na Veterinarski fakulteti v Ljubljani
preberi več

Podjetje Animacel je v sodelovanju s Tierklinik Breitensee organiziralo seminar z namenom kritične ocene tako metod, ki so veterinarjem na voljo kot dosedanjih primerov zdravljenja z matičnimi celicami

Napredne biološke terapije pri sklepnih težavah pri psih

Napredne biološke terapije vse bolj zavzemajo svoje mesto kot učinkovito orodje v boju proti degenerativnim sklepnim težavam živali
preberi več

Prof. dr. Gregor Majdič med predavanjem na veterinarskem kongresu Fecava

Slovenski Animacel med vodilnimi strokovnjaki na svetu

Konec junija je na Dunaju potekal evropski veterinarski kongres FECAVA, ki velja za najodmevnejšega med veterinarsko stroko
preberi več

IVSA Slovenija in Animacel d.o.o. vabita na Veterinarski forum 2015

IVSA Slovenija in Animacel d.o.o. vabita na Veterinarski forum 2015

IVSA Slovenija in Animacel d.o.o. sta organizirala forum na temo Matične celice v veterinarski medicini
preberi več

Animacel

Pri podjetju Animacel preskakujejo omejitve

Skupaj s podjetjem Animacel boste vašim pacientom lahko nudili sodobne in učinkovite metode zdravljenja sklepnih obolenj!
preberi več