Zavihek Osemenjevanje – Pantheon Vet

(15.11.2021) V programu PANTHEON VET lahko vnašamo osemenjevanje. Zavihek Osemenjevanje je viden samo takrat, ko gre za kategorijo živali govedo ali prašiči.

Da se bodo podatki pravilno polnili, moramo v Administratorski konzoli najprej nastaviti naslednje:


Nato vnesemo osemenjevalne listke za posameznega veterinarja, in sicer za redno in ponovno osemenitev.


Porabo listkov prikazuje tudi vrstica stanja.

Ko smo vse nastavili, lahko vnesemo osemenitev.

V zavihku Osemenjevanje sta dva podzavihka:

  1. Osemenitev
  2. Ponovitev osemenjevanja

1. Osemenitev

V Obravnavi na zavihku Osemenjevanje | Osemenitev kliknemo gumb Novo in program samodejno dodeli naslednjo prosto številko osemenjevalnega listka.


Vnesemo podatke o biku. Če veterinar semeni s semenom bika, ki ga je prinesel s sabo, potem s spustnega seznama izbere ime bika. Podatki o RŠ bika, ID bika in Serije semena se napolnijo sami. Če pa veterinar semeni s semenom bika, ki ga je imel kmet sam, pa je treba obkljukati možnost Ročni vnos in vse podatke vnesti ročno.

Ostale podatke, ki se ob kreiranju niso napolnili, vnesemo ročno. Lahko popravimo tudi podatke, ki so bili dodani avtomatsko.


2. Ponovitev osemenjevanja

Podobna logika je pri vnosu Ponovitve osemenjevanja. S klikom na gumb Novo se napolni št. osemenjevalnega listka za ponovno osemenitev.

S spustnega seznama izberemo Št. potrditve prve osemenitve, da program izračuna Zaporedno osemenitev. Vnos bika in ostalih podatkov je enak kot pri prvi osemenitvi.


Če vnesemo bika s spustnega seznama, se ta potem pojavi tudi na zavihku Opravljena storitev tako za redno kot za ponovno osemenitev.


Več o vnosu osemenjevanja lahko preberete tudi na naših uporabniških straneh v poglavju Osemenjevanje.PANTHEON VET Datalab SI d.o.o.
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana

Pokličite: 01 25 28 950
Pišite: [email protected]
Obiščite: PANTHEON VetSorodni članki

PANTHEON VET

Recepcija v PANTHEON VET

Program za vodenje veterin PANTHEON VET omogoča tudi naročanje pacientov na preglede preko modula Recepcija
preberi več

PANTHEON VET

Laboratorij LABOKLIN

V programu PANTHEON VET sedaj omogočamo tudi uvoz ter naročilo analiz za podjetje oz. laboratorij Laboklin
preberi več

PANTHEON VET

Kako v programu PANTHEON VET vodimo »Preiskavo«

V prejšnjih prispevkih smo opisali kreiranje obravnave v programu PANTHEON VET in pri zavihku Obravnava omenili še njegove podzavihke. Eden od njih je Preiskava
preberi več

PANTHEON VET

Vnos obravnave v mobilni  različici poslovnega programa za veterino PANTHEON VET

V zadnjih novicah smo si ogledali, kako se obravnava vnese v namizni različici programa PANTHEON VET. Danes pa bomo ta postopek naredili v mobilni različici PANTHEON VET.
preberi več

PANTHEON VET

Vnos obravnave živali v programu za vodenje veterine PANTHEON VET

Tokrat pri predstavitvi in spoznavanju programa PANTHEON VET nadaljujemo z vnosom obravnave v namizni različici programa
preberi več

PANTHEON VET

Vnos lastnika/živali preko mobilne aplikacije PANTHEON VET

V prejšnjem članku smo vam prikazali, kako lastnika/žival vnesemo v namizni verziji programa PANTHEON VET. Ker pa omogočamo tudi mobilno verzijo programa PANTHEON VET, vam bomo danes prikazali vnos lastnika/živali prek mobilne aplikacije
preberi več

PANTHEON VET

Modul vnosa lastnika in živali pri programu PANTHEON VET

V prvem prispevku smo vam na kratko predstavili, kaj vam program za veterino PANTHEON VET ponuja, v nadaljevanju pa bomo pobližje spoznali posamezne funkcionalnosti programa
preberi več