Veterinarska fakulteta

Poslanstvo Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani je, na osnovi raziskovalne in strokovne dejavnosti, zagotoviti tako izobraževanje doktorjev veterinarske medicine, ki bo dosegalo pričakovanja veterinarske stroke v Evropi, na področju zdravstvenega varstva živali, dobrobiti živali, kakor tudi javnega zdravstva, vključno s skrbjo za varno hrano in preprečevanjem širjenja kužnih bolezni. V ta namen bo Veterinarska fakulteta zagotavljala odličnost svojih inštitutov in klinik ter preskuševalnih laboratorijev.

  • Klinični laboratorij Klinike za kirurgijo in male živali
  • Klinični laboratorij za velike živali Klinike za prežvekovalce in ambulatorno kliniko
  • Laboratorij za patoanatomsko diagnostiko in Laboratorij za patohistologijo in prenosljive spongiformne encefalopatije Inštituta za patologijo, sodno in upravno veterinarstvo
  • Laboratoriji Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo