Navodila, pravila in pogoji za nagradni natečaj

COMMUNITOR Internetservice GmbH, Petcom Medien- und Dienstleistungs GmbH ter FELIVET d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator) prek medija VET-MAGAZIN.si organizirajo nagradno igro za pridobitev brezplačne kotizacije za virtualni BSAVA kongres 2021.

Veterinarji lahko sodelujejo s pošiljanjem ključne besede »BSAVA 2021« na elektronski naslov cizej@vet-magazin.si in sicer od 19. marca 2021 do vključno 22. marca 2021 do 23.59. ure.

S temi pravili in pogoji Organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem natečaju.

 

1. Definicije

Ponudnik poti je VET-MAGAZIN, prek katerega poteka dostop do nagradnega natečaja. Uporabnik storitve ponudnika poti uporablja v skladu s pravili in pogoji ponudnika poti. Ponudnik poti zagotavlja pot za prenos podatkov in je odgovoren za delovanje, organizacijo in izvajanje nagradnega natečaja.

Organizator nagradnega natečaja je VET-MAGAZIN.si, nagrado pa zagotavlja BSAVA.

Uporabnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki lahko dostopa do spletnega naslova http://www.vet-magazin.si in lahko potrdi, da je po izobrazbi doktor veterinarske medicine ter se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek, naslov, e-naslov in drugi podatki, ki jih uporabnik posreduje za namen sodelovanja, posredujejo organizatorju natečaja kateri jih lahko uporablja za namene natečaja.

Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime in priimek) objavljeni na spletni strani www.vet-magazin.si. Osebni podatki so zbrani z namenom omogočanja izvedbe žrebanja, identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad. Sodelujoči v nagradnem natečaju se do odjave s seznama prejemnikov e-novic strinjajo s prejemanjem elektronskih novic VETMAGAZIN.si po e-pošti, ki jih bo pošiljal organizator vsakih 14 dni ter bodo vsebovala seznam najaktualnejših objavljenih prispevkov v omenjenem časovnem obdobju.

 

2. Pravila, pogoji in cene

V natečaj za nagrado na mediju VET-MAGAZIN.si se uvrstijo vsi uporabniki, ki v času trajanja nagradnega natečaja:

• pošljejo ključno besedo »BSAVA 2021« na elektronski naslov cizej@vet-magazin.si

• pripišejo zahtevane podatke: ime, priimek, e-mail naslov in izjavo, da imajo strokovno izobrazbo doktorja veterinarske medicine.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

Sodelujoči se s pošiljanjem ključne besede strinjajo s sodelovanjem v nagradnem natečaju pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

 

3. Nagradni natečaj

V natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Osebe, ki so zaposlene pri organizatorjih natečaja, člani strokovne komisije ter ožji družinski člani navedenih oseb v natečaju ne morejo sodelovati.

Ključno besedo naj avtorji pošljejo izključno po elektronski pošti na naslov: cizej@vet-magazin.si.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati:

- ime in priimek in kraj bivanja sodelujočega,

- elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko, da bo organizator, če bo pošiljatelj izžreban, o tem lahko obvestil pošiljatelja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi..

 

4. Žrebanje in nagrada

Izmed vseh sodelujočih bo strokovna komisija izžrebala naključnega nagrajenca, ki bo prejel brezplačen osnovni dostop za virtualni kongresa BSAVA 2021.

 

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob pošiljanju ključne besede na elektronski naslov cizej@vet-magazin.si.

S sodelovanjem v natečaju udeleženec soglaša, da ga v primeru zmage na natečaju organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.vetmagazin.si in na zidu Facebook profila ter ga ob tem tudi označi (»tag«).

Seznam nagrajencev bo objavljen na www.vet-magazin.si in Facebook profilu najkasneje v sedmih dneh po določitvi nagrajencev.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Darila, prejeta v nagradnem natečaju, so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede podjetje, ki zagotavlja nagrade. Skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) (Ur.l. RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr in 111/13) mora nagrajenec za prevzem nagrade organizatorju, predložiti:

• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in

• davčno številko

• ter navesti davčni urad.

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

• se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Če nagrajenec v 15 dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov in ne prevzame nagrade ob dogovorjenem terminu, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrade prav tako niso izplačljive v gotovini.

 

6. Preostalo

Odgovore na vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna komisija tolmačenja.

Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

Organizator nagradnega natečaja hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega natečaja na naslednji način:

• vse podatke nagrajenca, hrani na ustrezen način še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini,

• ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene.

Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

Organizator nagradnega natečaja se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve ter potrebe iz 1. Člena teh pogojev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

V primeru, da je udeleženec izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

 

7. Odgovornost in reklamacije

Organizator natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, ki bi nastala zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja ali na omrežjih pogodbenih partnerjev organizatorja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator natečaja in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

 

8. Končne določbe

Organizator natečaja lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega natečaja so pravila na vpogled udeležencem na www.vet-magazin.si.

Link do nagradnega natečaja: Sodelujte v nagradnem natečaju!


Sorodni članki

Hepatološki kongres za male živali v Benetkah

Hepatološki kongres za male živali v Benetkah

SCIVAC vas od 30. marca do 1. aprila 2023 vabi na 1. mednarodni kongres hepatologije malih živali v Benetkah!
preberi več

UVMPS/SASAP

Kongres SIVEMAP 2022 v Beogradu

Združenje veterinarjev za male živali Srbije vabi vse kolege veterinarje, da se med 11. in 13. novembrom 2022 udeležijo vsakoletnega SIVEMAP kongresa v Beogradu
preberi več

ECVSMR Scientific Meeting

Fotoalbumi s 3. strokovnega  srečanja ECVSMR na Hrvaškem

Strokovnega srečanja Evropskega kolegija za veterinarsko športno medicino in rehabilitacijo (ECVSMR) se je od 29. septembra do 1. oktobra 2022 udeležilo več kot 200 kolegov.
preberi več

ECVSMR

3. Kongres ECVSMR 2022 jeseni v Puli!

Letošnje srečanje ECVSMR (European College of Veterinary Sportsmedicine and Rehabilitation) se bo odvijalo med 29. septembrom in 1. oktobrom 2022 v Puli.
preberi več

FECAVA

FECAVA 2022 v Pragi – ste že prijavljeni?

Češka je poznana po kvalitetnem pivu in ugodnih cenah, letos pa so dodatno še ponosni gostitelji kongresa FECAVA, ki se bo odvijal med 8. in 11. junijem 2022 v Pragi
preberi več

FECAVA

Dobrodelni webinar Vets for Ukraine

FECAVA in The Webinar Vet organizirata brezplačni celodnevni spletni kongres z namenom zbiranja sredstev za pomoč Ukrajini.
preberi več

7. Hrvaški kongres veterinarjev za malo prakso

7. Hrvaški kongres veterinarjev za malo prakso

Hrvaško združenje veterinarjev za male živali (OVMPH) vam z veseljem sporoča, da se njihovi vsakoletni kongresi vračajo na pomladni termin, kot je bilo v navadi pred pandemijo
preberi več

FECAVA

FECAVA 2022 v Pragi

Letošnji kongres FECAVA se bo odvijal med 8. in 11. junijem 2022 v Pragi
preberi več

Znanost

novice

Novice podjetij