Ni dokazov o obstoju virusa ptičje gripe pri dvoriščni perutnini na ogrožŽenih območjih v R. Makedoniji

(11.06.2012) Cvetkovikj I, Dodovski A, Naletoski I, Mrenoski S, Mitrov D, Krstevski K, Dzadzovski I, Cvetkovikj A.; Slov Vet Res 2012; 49 (1): 5 -12

Do leta 2009 nimamo podatkov o razširjenosti virusa ptičje gripe (AIV) pri dvoriščni perutnini v Republiki Makedoniji. V skladu z nacionalnim letnim programom nadzora AI in odločbe Komisije 2007/268/ES je bil v letu 2009 izveden virološki in molekularni nadzor dvoriščne perutnine na ogroženih območjih države. Skupno smo analizirali 2151 vzorcev. 

Dva tisoč in dvajset kloakalnih brisov (vzorci dvoriščne perutnine perutninskega sektorja 4 iz ogroženih območij v Republiki Makedoniji, med njimi iz območij, kjer so zbirališča vodnih ptic selivk) in 131 organskih/kloakalnih brisov (za vsakodnevno rutinsko diagnostiko) je bilo testiranih z virološkimi in molekularnimi metodami. 

Virološka diagnoza je bila izvedena z izolacijo oplojenih kokošjih jajc, kateri je sledila makrohemaglutinacija, nato hemaglutinacija na mikrotiterski plošči in zaviranje hemaglutinacije. 

Molekularna diagnostika je bila izvedena z RRT-PCR za M-gen. Vsi vzorci so bili AIV negativni, medtem ko so bili 4 vzorci pozitivni na ptičji paramiksovirus 1 (virus Newcastle).
Divje ptice kot primarni gostitelj AIV niso bile vključene v nadzor, kar ne zagotavlja popolne informacije o razširjenosti AIV v R. Makedoniji in jo je treba še dodatno raziskati.
To pomeni, da se je treba lotiti izdelave koncepta nacionalnih ukrepov za zgodnje odkrivanje in odziv ob pojavu ptičje gripe.

Povezava: Slovenski Veterinarski Zbornik